Zalk helpt Oekraïne

Zalk helpt Oekraïne: een dorp in een dorp
Met de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne voelen inwoners van het dorp Zalk zich net als veel andere mensen betrokken en bereid iets te doen voor de stroom vluchtelingen die een veilig onderkomen zoeken in Nederland. Zeker nu het ‘regionaal opvangen van vluchtelingen in Europa’ zo nadrukkelijk aan de orde is en de vraag naar onderdak alleen maar lijkt toe te nemen. Een groep inwoners heeft zich verenigd in de werkgroep ‘Zalk helpt Oekraïne’ om na te denken of en hoe opvang in het dorp mogelijk is. Tijdens een peiling in het dorp op 21 maart 2022 bleek een grote bereidheid te bestaan ons dorp te delen met mensen die een veilig onderkomen zoeken. De werkgroep streeft naar zo zelfstandig mogelijke woonvoorzieningen om mensen op te vangen: met privacy en ruimte voor zelfredzaamheid. Samen met een grote groep vrijwilligers wil de werkgroep de gasten bieden wat ze nodig hebben of ze daarbij helpen. Van het regelen en inrichten van woonruimten tot het de weg vinden in Zalk, in Kampen en in Nederland. Er verblijven rond de twintig gasten in Zalk en de werkgroep is bezig uit te breiden tot een opvangcapaciteit van 25 personen.

Coördinatie: werkgroep Zalk helpt Oekraïne
De coördinatie van het opvangen van gasten uit Oekraïne is in handen van een werkgroep die bestaat uit vrijwilligers, dorpsbewoners. Binnen de werkgroep zijn onderwerpen verdeeld, zoals huisvesting, onderwijs, zorg, communicatie en werk. De werkgroep werkt samen met de werkgroep Hulp4Oekraïne in IJsselmuiden.

Donatie Zalk helpt Oekraïne
Wilt u geld doneren aan Zalk helpt Oekraïne? Deze giften zijn aftrekbaar en komen geheel ten goede aan wat de werkgroep Zalk helpt Oekraïne organiseert voor de vluchtelingen die we met elkaar in Zalk opvangen.
U kunt uw gift overmaken naar de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’.

Informatie en communicatie
Via de website hetdorpzalk.nl informeren we inwoners van Zalk over de laatste ontwikkelingen. Communicatie verloopt zoveel mogelijk via E-mailnieuwsbrieven en de Facebook-groep ‘Corona hulpgroep Zalk’. Daarnaast organiseert de werkgroep informatieavonden, zodat mensen die in Zalk wonen de kans krijgen mee te denken en te praten.

mailadres: zalkhelpt@gmail.com

Nieuwsberichten

Documenten

  • 2 juni 2022 – Nieuwsbrief Zalk helpt Oekraïne (huis-aan-huis verspreid)
  • 4 april 2022 – Nieuwsbrief Zalk helpt Oekraïne (voor dorpsgenoten zonder internet)
  • 25 maart 2022 – Aanvraag steun voor plan een dorp in een dorp: opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Zalk
  • 25 maart 2022 – Infobrief huis-aan-huis: Inventarisatie steun en vrijwilligers
  • 21 maart 2022 – Verslag informatieavond vluchtelingen in Zalk 1

Media