Inmiddels twintig gasten uit Oekraïne in Zalk

Met de komst van twee nieuwe gezinnen afgelopen week, verblijven er op dit moment twintig vluchtelingen uit Oekraïne in Zalk: achttien bij het multifunctioneel dorpshuis, twee mensen in een gastenverblijf bij mensen thuis. Met de nodige hand- en spandiensten is dit mogelijk gemaakt. Ondertussen wordt vooruit gekeken naar nog een volgende verblijfsplek, bij een woning net buiten de dorpskern.

Update verblijfsruimte
Met vereende krachten is de blauwe woonunit woonklaar gemaakt. De grote ruimte maakte het mogelijk slaapkamers te timmeren, waardoor er meer ruimte is voor wonen en slapen. Het gereed maken van de ruimte had nog heel wat voeten in de aarde. Zo was het dak op een forse plek verrot en daardoor lek. Dorpsgenoten die in het klusteam zitten hebben keihard gewerkt zolang het licht was om de technische en verbouwingskant voor elkaar te krijgen. Dat geldt ook voor de schoonmaak en het inrichten. Het is echt een fijne ruimte geworden met een prachtig uitzicht over de weilanden.

Wie verblijven nu in ons dorp?
Het gezin van acht personen dat eerder in de oranje woonunits verbleef, is vrijdag 22 april verhuisd naar de grote blauwe woonunit. Het kleine gezin (drie personen) dat bij ze in woonde, is in één van de oranje units gebleven. Daarnaast is een gezin van vier personen woensdag 20 april aangekomen. Zij waren tijdelijk ondergebracht bij dorpsbewoners en sinds vrijdag hebben zij een eigen oranje woonunit. Vrijdag 22 april arriveerde nog een gezin van drie personen uit Polen. Zij verblijven voorlopig ook in de blauwe unit bij het andere gezin.

Als werkgroep kijken we naar de volgende locatie die net buiten de dorpskern wordt voorbereid. Tegelijk denken we na hoeveel mensen we kunnen huisvesten en tot steun zijn. Ook gezien het aantal beschikbare vrijwilligers. Idee is eerst te kijken hoe mensen hun weg vinden, zodat vrijwilligers na verloop van tijd minder intensief betrokken zullen zijn. Stap voor stap, met kwaliteit van leven voor onze gasten. Steeds met dat doel dat ze een veilige en rustige plek hebben op afstand van de oorlog.

Inschrijving gemeente en onderwijs
Waarschijnlijk kunnen mensen die in Zalk verblijven in de week van 9 mei terecht bij de gemeente Kampen om zich in te schrijven. In de loop van de weken daarna zullen ze een leefvergoeding krijgen vanuit de overheid. Na de meivakantie zullen de kinderen waarschijnlijk ook kunnen starten op een school. Daar zitten we als werkgroep bovenop. Tegelijk valt op dat de kinderen uit Oekraïne vaak op het schoolplein van de Oranjeschool te vinden zijn als het pauze is. Dat onze eigen kinderen ze met open armen ontvangen is ontroerend.
Vanuit verschillende hoeken worden activiteiten voor de kinderen uit Oekraïne aangeboden. Zo heeft Dinoland vrijkaarten beschikbaar gesteld.

Vervoer
Vanuit het dorp is een auto beschikbaar gesteld aan één gast uit Oekraïne die een rijbewijs heeft. Hij kan daardoor zich vrijer bewegen en anderen brengen en halen waar dat nodig is. Daarnaast heeft een andere gast zelf een auto meegebracht. Ondertussen blijft het vervoeren van onze gasten heel belangrijk en als werkgroep zijn we blij met alle bereidwilligheid en inzet vanuit het dorp hierin te voorzien. Wilt u zich nog aanmelden als vervoersvrijwilliger of op een andere manier? Meld dit via zalkhelpt@gmail.com of doe een briefje in de brievenbus van het mfd.

Paasfeest een weekje later…
Afgelopen zondag vierden onze gasten uit Oekraïne samen het Paasfeest. Hiervoor konden zij gebruik maken van de dorpskamer in het mfd. Dit feest vieren ze als gemeenschap nadrukkelijk, waarbij samen wordt gegeten. Mooi dat dit kon en belangrijk voor ze.
Waarom viert de orthodoxe kerk Pasen een week later dan het in Nederland valt? Dat is historisch zo bepaald. Uitgangspunt is dat Pasen (het feest van de opstanding) na het Joodse Pesach valt. Daarnaast moest het op een zondag zijn (de eerste dag van de week) en na de eerste volle maan na de eerste dag van de lente. Meer informatie staat op Petrusenpaulus.eu.

Doneren? Zeer welkom!
Donaties blijven welkom via de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’. Dit is een zogenaamde ANBI-rekening, waardoor uw giften aftrekbaar van de belasting zijn.