Hoe gaat het met onze gasten uit Oekraïne?

In de laatste twee weken zijn acht nieuwe vluchtelingen in Zalk aangekomen. In totaal verbleven er 27 mensen uit Oekraïne in ons dorp. Vrijdag 15 juli zijn twee andere gasten vertrokken waarmee we nu op 25 personen uitkomen. Ondertussen is de vergoeding vanuit de overheid aan ons dorp in aantocht en is het maandelijks overmaken van geld aan de werkgroep Zalk helpt Oekraïne daardoor niet meer nodig, zoals ook aangegeven tijdens de laatste informatieavond op 27 juni jl.

N.B. Bericht is bijgewerkt op vrijdag 15 juli naar aanleiding van het vertrek van twee van onze gasten. Verderop in dit nieuwsbericht meer hierover.

Op de foto: het nieuw gearriveerde gezin samen met het gezin waar de woonunit op het terrein staat.

Acht nieuwe gasten
Dinsdag 28 juni arriveerde een gezin uit Oekraïne, bekenden van andere gasten in ons dorp. Zij hebben hun intrek genomen in de grote nieuw geplaatste unit die op privéterrein staat, net buiten de dorpskern. Het gezin bestaat uit beide ouders en vijf van hun kinderen. Hun oudste zoon van 22 jaar mocht Oekraïne niet verlaten. De oudste dochter was al eerder in Zalk. Zij verbleef tijdelijk bij een ander Oekraïens gezin, in een woonunit bij het multifunctioneel dorpshuis (mfd).
Op 29 juni is de moeder van een van onze gasten aangekomen in Zalk. De vrouw woonde nog in Oekraïne met haar zoon, maar hij is opgeroepen om naar het front te gaan. Gelukkig was er in de oranje unit waar haar dochter met haar twee kinderen woont nog ruimte en is er vanuit het dorp een bed beschikbaar gesteld.

Nieuwe gasten betekent: registreren bij de gemeente, zodat ze leefgeld krijgen, maar ook een medische check organiseren, met dank aan een huisarts die in ons dorp woont die dit op vrijwillige basis doet. Kinderen moeten worden aangemeld voor het onderwijs, etc. De eigenaren van de locatie waar het nieuwe gezin verblijft, spelen een belangrijke rol bij het thuis raken van het gezin samen met twee buddies vanuit het dorp. Waarbij we enorm veel waardering willen uitspreken voor de inzet van alle buddies! Fijn dat we dit met elkaar kunnen doen.

Financieel: overmaken geld niet meer nodig
Het dorpsinitiatief om mensen uit Oekraïne op te vangen in Zalk, werkt samen met de werkgroep Hulp4Oekraïne uit IJsselmuiden. Onder hun vlag nemen we deel aan een regeling met de gemeente Kampen en krijgen we de opvang die we bieden vergoed vanuit de overheid. Dit betekent dat het niet meer nodig is maandelijks geld over te maken naar de werkgroep Zalk helpt Oekraïne. Tegelijk spreken we enorm veel dank uit (!) aan iedereen die het initiatief heeft gesteund en bereid was eenmalig of maandelijks een bijdrage te geven, zodat we konden voorzien in leefgeld voor onze gasten maar ook snel woningen konden realiseren met alles daaromheen. Het bieden van een veilige en rustige plek voor deze mensen, ver weg van de oorlog, is alleen mogelijk doordat we dit als dorp met elkaar doen.

Schouw door de GGD
De woonunits worden qua inrichting en veiligheid beoordeeld door de GGD. Zo was er in juni een schouw. Resultaat: De klusgroep heeft gezorgd voor goed bewoonbare units, want er was vrijwel niets op aan te merken. Ondertussen blijft het onderhouden en bewoonbaar houden van de woningen aandacht vragen. Zo zijn er onlangs airco’s geïnstalleerd, omdat de units met de platte daken erg warm werden. De airco’s dienen ook als verwarming voor de koudere dagen die zich na de zomer vast gaan aandienen.

5 juli: ‘ontspullen’ in het mfd
Dinsdagavond 5 juli is de zolder van het mfd opgeruimd. Er lagen nog veel spullen die we vanuit onder andere het dorp hebben ontvangen. Onze Oekraïense gasten konden uitzoeken wat ze nog nodig hadden. Wat overbleef is deels op transport naar Oekraïne en deels naar de kringloop gegaan, zodat het mfd de ruimte (tribune bij de sportzaal) weer zelf kan gebruiken.

Onderwijs
De kinderen die in Kampen naar school gaan (Almere College en Prismaschool) hebben bijna vakantie. Net als de andere kinderen in Zalk. De werkgroep bereidt de schoolgang voor na de zomer voor. Het ziet er namelijk naar uit dat de mensen langer in Zalk zullen verblijven (de thuisomgeving in Oekraïne is gewoonweg niet veilig, er zijn geen voorzieningen meer en er is vrijwel geen werk). Zo zal het basisonderwijs verplaatst worden naar een andere school in Kampen en denken we na over het vervoer van de kinderen. Heel veel dank voor de vrijwilligers in de vervoersgroep die zo vaak bereid waren de kinderen te brengen en/of te halen!

Werk
Veel van onze gasten willen graag aan het werk. Niet alleen om een inkomen te verdienen, maar ook als afleiding. De berichten over de oorlog blijven binnenstromen, ook al heeft de oorlog in ons dagelijks portie nieuws een minder prominente plek gekregen. Twee leden van de werkgroep Zalk helpt Oekraïne zijn bezig om samen met de gasten te kijken wat er mogelijk is en wat hiervoor geregeld zou moeten worden. Waar mogelijk sluiten we aan bij andere initiatieven. Ondertussen helpt één van de Oekraïense mannen mee met allerlei klussen in het mfd. Fijn.

Hoe gaat het met…
De oudere vrouw die in ons dorp verblijft, heeft enige tijd terug in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is ze weer thuis. Ze kon na haar opname terecht in de grote unit waar nu het nieuwe gezin verblijft. Mooi, want daar is alles net wat ruimer wat handig is qua zorg verlenen. Nu is ze weer samen met de vrouw die haar verzorgt terug op de oude stek op het andere privéadres waar ze daarvoor ook verbleef.

Update vrijdag 15 juli: Deze oudere vrouw en de vrouw die haar begeleidt zijn op vrijdag 15 juli vertrokken naar Duitsland. De jongere vrouw kreeg het verzoek daar te helpen met het opvangen en verzorgen van een groep wezen die overgebracht worden vanuit Oekraïne. Ze wilde hier heel graag aan voldoen en op deze manier haar eigen steentje bijdragen. We zijn blij voor haar. Dit is een plotselinge wending waarmee we als werkgroep en vrijwilligers rekening moeten houden. Je gaat je toch hechten aan mensen en gelukkig zijn ze vrij om hun eigen keuzes te maken. We zijn blij dat we ze een rustige en veilige plek hebben kunnen bieden met elkaar. Met heel veel dank aan de eigenaren van het gastenverblijf waar ze gewoond hebben, de eigenaren van de andere woonunit waar ze tijdens het herstel van de oudere vrouw waren én de buddies (!!) en andere vrijwilligers voor alle aandacht, warmte en zorg!

Deelname aan zeskamp
In het weekend van 8 en 9 juli vond het buitenfeest van Zalk plaats. Onder de deelnemers was er een compleet Oekraïens team, samengesteld uit de gezinnen die in ons dorp verblijven. Leuk dat deze mensen zo actief deelnemen aan activiteiten in ons dorp.

Tot zover deze update. Vanuit de werkgroep Zalk helpt Oekraïne houden we u op de hoogte via de website. Eind van de zomer verzorgen we weer een papieren nieuwsbrief die we huis-aan-huis verspreiden.