Update Zalk helpt Oekraïne

Maandagavond 11 april was de derde informatieavond Zalk helpt Oekraïne. De werkgroep heeft een groep van ongeveer veertig dorpsbewoners bijgepraat. De live stream had helaas een storing, maar de avond is opgenomen en later terug te kijken. Op het programma stonden praktische zaken maar ook ervaringsverhalen vanuit de werkgroep en twee buddies die een gastgezin begeleiden. In dit bericht zetten we enkele ontwikkelingen op een rij.

Opvang
Op dit moment vangen we als dorp 13 mensen op: zeven volwassenen  en zes kinderen (onder de 18). Dit zijn drie gezinnen/groepjes.

Giften
Met de giften vanuit het dorp en de Oranjeschool en de snelle bijdrage vanuit het solidariteitsfonds Kampen heeft het dorp de vorige week geplaatste blauwe units kunnen aankopen. Met het maximale uit te keren bedrag van € 5.000,00 geeft de gemeente het initiatief in Zalk als dorp vluchtelingen op te vangen een flinke steun in de rug. Het bedrag is aangevraagd met het doel die extra woonvoorzieningen te kunnen realiseren voor opvang in het dorp.

Met alle inrichting die al verzameld was vanuit het dorp en vanuit IJsselmuiden is er al bijna voldoende meubilair aanwezig om de units rond het Paasweekend in te richten en woonklaar te maken. Het grotere gezin dat nu in de oranje units verblijft zal daar zijn intrek nemen. Het kleinere gezin in de oranje units blijft daar en er komt een oranje unit vrij voor nieuwe gasten. Het klusteam en de mensen die voor de inrichting zorgen werken hard om de units woonklaar te maken.

Inschrijving bij de gemeente
De gemeente Kampen heeft met de werkgroep IJsselmuiden afspraken gemaakt over avondopenstellingen, zodat mensen uit Oekraïne zich kunnen inschrijven als verblijvend in de gemeente Kampen. De werkgroep uit Zalk probeert daarbij aan te sluiten, zodat ook onze gasten straks zijn ingeschreven, daarmee gebruik kunnen maken van allerlei voorzieningen zoals onderwijs én een weekbijdrage krijgen vanuit het rijk. Op dit moment betalen we dit als dorp zelf maar dat houden we niet onbeperkt vol. Zeker niet wanneer er meer gasten naar Zalk komen.

Steun vanuit bedrijven en organisaties
De giften en hulp blijven binnenstromen. Denk aan laptops en iPads van Windesheim voor studerende vluchtelingen, verf en behang van de firma Sigma voor de blauwe woonunit en het herhaaldelijke transport van de units naar Zalk toe door de firma Van Dijk uit Genemuiden om er maar een paar te noemen. De werkgroep gaat deze hulp zichtbaar maken op de website https://hetdorpzalk.nl.

En verder…
Ondertussen is er contact met een paar initiatieven in het dorp waar in een bijgebouw of op het terrein mogelijk opvang kan worden georganiseerd. De werkgroep Zalk helpt Oekraïne stemt dit zoveel mogelijk af met de eigenaren en wil zich tegelijk focussen op de voorzieningen bij het multifunctioneel dorpshuis, zodat gasten ook elkaar kunnen ondersteunen en de zorg en ondersteuning vanuit het dorp behapbaar blijven.

Doneren?
Donaties blijven welkom via de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’. Dit is een zogenaamde ANBI-rekening, waardoor uw giften aftrekbaar van de belasting zijn.