Doneren aan Zalk helpt Oekraïne

Veel mensen hebben via het huis-aan-huis-formulier of via de mail aangegeven mee te willen helpen met Zalk helpt Oekraïne en/of een gift te willen geven. Soms een eenmalige bijdrage, soms een vast bedrag per maand. De werkgroep Zalk helpt Oekraïne is geroerd door de betrokkenheid vanuit het dorp, wat ook bleek uit de hoge opkomst tijdens de tweede informatieavond op 28 maart. Mooi om te merken dat we dit met zoveel mensen samen kunnen doen. Alles met het doel vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderkomen te bieden in ons fijne dorp.

Het rekeningnummer staat in dit nieuwsbericht en op de informatiepagina over Zalk helpt Oekraïne. Voor u is het goed om te weten dat de giften aftrekbaar zijn en dat uw donatie geheel ten goede komt aan wat de werkgroep Zalk helpt Oekraïne organiseert voor de vluchtelingen die we met elkaar in Zalk opvangen.

De penningmeester van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk is zo goed zorg te willen dragen voor inkomsten en betalingen. Daarom kunt u uw gift overmaken naar de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’.

Als u hebt aangegeven een gift te willen geven dan ontvangt u ook nog een brief thuis met het rekeningnummer erop. Wilt u maandelijks bijdragen? Zet dan een herinnering in uw agenda, zodat u de donatie zelf maandelijks kunt doen.