Terugblik infoavond Zalk helpt Oekraïne 7 november

Maandagavond 7 november 2022 vond de vierde informatieavond van de werkgroep Zalk helpt Oekraïne plaats. Opnieuw hebben werkgroepleden vanuit hun portefeuille of onderwerp de huidige stand van zaken toegelicht en besproken met de toehoorders. Een paar punten zetten we in dit bericht op een rij. Daarnaast delen we de beloofde link van de genoemde documentaire over Oekraïners in Nederland.

Benieuwd naar hoe het leven in Nederland is voor mensen uit Oekraïne?
Afgelopen zaterdagmiddag was op NPO 2 de korte documentaire Fryslân DOC ‘Na de oorlog ga ik weer naar huis’ te zien, terug te kijken via Uitzendinggemist.nl. Een aanrader! Het gaat over in Earnewoude opgevangen vluchtelingen uit Oekraïne en hoe het is wanneer je leven ‘op pauze’ staat.

Terugblik en vooruitblik komende winter
Gememoreerd is tijdens de informatieavond dat de snelheid en zorgvuldigheid waarmee de werkgroep Zalk helpt Oekraïne opvang voor gasten uit Oekraïne heeft kunnen organiseren niet mogelijk was geweest zonder alle (financiële) steun en hulp uit het dorp! Op basis van de mogelijkheden die in het voorjaar bestonden, in overleg met meerdere dorpsgenoten die ook thuis of op de boerderij ruimte wilden bieden aan mensen, zijn leefbare plekken gekozen en gecreëerd waar mensen met enige eigen leefruimte bij elkaar in de buurt kunnen verblijven. Een dorp in een dorp. Hierbij willen we de hulp van Hulp4Oekraïne met nadruk vermelden, net als de hulp van sponsoren.

N.B. Met alle veranderingen die ook in Nederland aan de orde van de dag zijn, wil de werkgroep het volgende meegeven aan mensen die in het voorjaar geld hebben gegeven: Mocht u uw bijdrage terug willen ontvangen? Dan kan dat. Inmiddels ontvangt de werkgroep compensatie vanuit de gemeente, waardoor er financieel meer ruimte is nu. U kunt uw wens doorgeven aan het werkgroeplid dat de financiële portefeuille beheert.

Dan komt de winter. De units waren daar natuurlijk nog niet op berekend, want aanvankelijk ging de werkgroep uit van drie tot misschien wel zes maanden opvang. Inmiddels is de achtste maand in gang en gaan we de winter in. De schrikwekkende berichten over de oorlog in Oekraïne maken wel duidelijk dat terugkeren deze periode niet verstandig is, ook al zouden mensen dat willen. In bijvoorbeeld Kiev valt de stroom vaak uit en is er op verschillende plekken geen drinkwater, wat ook gevolgen heeft voor de riolering. De leefbaarheid daar neemt af.
De units in Zalk worden aangepast door het klusteam, zodat mensen het niet koud hoeven te hebben en ze ook de komende maanden een zo prettig mogelijke woonruimte hebben in Zalk.

Taallessen en onderwijs
Er zijn de laatste weken interviews verschenen in De Brug en op de website van de gemeente Kampen over enkele Oekraïense gasten uit Zalk, een buddy en een taaldocent. Misschien heeft u ze al gezien? Aanraders om te lezen! De taallessen bieden naast het leren van het Nederlands (wat een hele opgave is) een vast moment in de week om sociaal bij elkaar te zijn. De sfeer is altijd goed. Inmiddels is een aantal taalmaatjes begonnen om Nederlands te oefenen met de volwassen Oekraïners. Het is belangrijk voor mensen om zichzelf te kunnen redden.

Het onderwijs van de kinderen loopt na wat organisatorische wisselingen qua scholen door, ook zij beginnen wat meer Nederlands te leren. De middelbare schoollieren beginnen al aardige fietsbenen te krijgen, zo elke dag op en neer naar Kampen. Verschillende Oekraïners sporten en maken muziek samen met anderen uit Zalk. Fijn dat dit in het dorp zelf kan! Er is zelfs al deelgenomen aan gymwedstrijden in Kampen! Het blijkt ideaal te zijn dat de gasten zo dichtbij het mfd wonen en hier hun leven kunnen vormgeven, waarbij ze regelmatig andere dorpsgenoten tegenkomen.

Dorpsgenoten welkom tijdens diensten in het mfd
De Oekraïense gasten houden elke zondagochtend om 11:00 uur een kerkdienst in het mfd. U bent van harte welkom daarbij aan te sluiten.

Tot slot: In feite heeft het leven van de gasten uit Oekraïne in Zalk een ritme gekregen, wat rust in feite. Hard nodig naast alle berichtgeving en meldingen van het luchtalarm dat afgaat wat op afstand te volgen is. Het zijn twee verschillende werelden.

De werkgroep zal in de winter nog een keer een huis-aan-huis-nieuwsbrief verspreiden en in het nieuwe jaar vindt een volgende informatieavond plaats. De aanwezigen namelijk gaven aan dit bijpraten op prijs te stellen. Zijn er in de tussentijd vragen? Stel ze vooral aan de werkgroep via zalkhelpt@gmail.com.