Oekraïense kinderen naar school en nog een woonunit

Met de inrichting van een woonunit net buiten de dorpskern, wil de werkgroep Zalk helpt Oekraïne nog een groepje mensen een veilig onderkomen bieden in ons fijne dorp. De opvangcapaciteit komt hiermee uit op 25 tot 30 mensen, waaronder relatief veel kinderen. Ondertussen zijn de vluchtelingen die nu al in Zalk verblijven afgelopen week ingeschreven bij de gemeente en zijn de kinderen gestart met onderwijs in Kampen én in Zalk. We praten jullie als dorpsgenoten graag weer bij.

Kinderen naar school
Het was woensdag 12 mei zover: de kinderen konden naar school. Eén kind gaat in de loop van deze week kennismaken bij de kleuters op de Oranjeschool in Zalk. De oudere kinderen gaan voor basisonderwijs naar de school Prisma en voor het voortgezet onderwijs konden de oudere kinderen terecht op het Almere College. Deze scholen staan vlak bij elkaar.
Zo’n eerste schoolweek betekent nog opstarten en wennen. Zo kwam één leerling terecht bij het voortgezet onderwijs, terwijl zij nog op de basisschool moet zijn. Daarnaast doen de kinderen de eerste dagen veel testen, om na te gaan wat zij nodig hebben aan onderwijs. Ze leren in elk geval Nederlands en/of Engels op school, zodat het communiceren makkelijker voor ze wordt.
Eén van de kinderen is student en volgt online colleges die vanuit Oekraïne worden gegeven. Zij studeert dus vanuit huis.

Activiteiten kinderen
De kinderen uit Oekraïne die in ons dorp verblijven, kunnen deelnemen aan veel kindactiviteiten in het dorp, waaronder het aanbod van SV Zalk. Fijn om te merken hoe ze met open armen worden ontvangen. Daarnaast zijn er organisaties die ze uitnodigen: denk aan het eerder vermelde Dinoland maar ook Windesheim biedt ze de mogelijkheid mee te doen aan techniekmiddagen in de voormalige Ontdekhoek. Vervoer hiernaartoe wordt vanuit het dorp geregeld.

Inschrijving bij de gemeente
Woensdag 12 mei konden de gasten uit Zalk zich inschrijven bij de gemeente Kampen. Hiervoor waren speciale avondopenstellingen geregeld. Voor volgende inschrijvingen kunnen mensen overdag terecht op het gemeentehuis. Met de inschrijving krijgen deze mensen een burgerservicenummer (BSN) en een bankrekeningnummer. Met enkele weken zullen ze via dat nummer leefgeld krijgen van de overheid, zodat de werkgroep dit niet meer hoeft te betalen.
Voor enkele gasten was het nodig om naar de Oekraïense ambassade in Den Haag te reizen, omdat hun paspoorten niet geldig zijn in het buitenland. Denk aan handgeschreven paspoorten. De werkgroep Hulp4Oekraïne uit IJsselmuiden heeft ook enkele mensen uit Zalk meegenomen om dit te gaan regelen en er meteen een fijn bezoek aan het strand aan gekoppeld.

Waardering voor vrijwilligers
De opvang van vluchtelingen in ons dorp is dankbaar vrijwilligerswerk. De mensen uit Oekraïne die in Zalk verblijven, spreken hun waardering vaak uit. Het is fijn te merken hoeveel mensen bereid zijn op vrijwillige basis hun steentje bij te dragen. Als werkgroep realiseren we ons dat dit alleen mogelijk is met een hele gemeenschap, want het vraagt veel inzet, organisatie en werk om een woonplek met hulp, informatie, vervoer en een luisterend te kunnen bieden. Veel dank daarvoor. Wil je je ook inzetten als vrijwilliger? Meld je dan aan via zalkhelpt@gmail.com.

Huidige bezetting woonunits
Waar we in ons vorige nieuwsbericht nog spraken over 20 mensen die in Zalk verblijven, zijn dit er inmiddels 17: Twee vrouwen en een kind zijn teruggereisd naar Oekraïne. Een gezin van drie personen kon vervolgens verhuizen uit de blauwe unit (waar ze bij het grote gezin inwoonden) naar de vrijgekomen oranje unit. Op dit moment verblijven er zeven volwassenen en tien kinderen in ons dorp.

Net buiten het dorp is door een particulier een woonunit beschikbaar gesteld waar ongeveer acht tot tien personen zouden kunnen verblijven. De eigenaren willen deze grote unit de komende weken woonklaar maken met hulp vanuit de werkgroep Zalk helpt Oekraïne: er moet nog wel het een en ander aan verbouwd worden en er zijn voor de inrichting nog wat spullen nodig. De werkgroep zal hiervoor oproepen doen via Facebook, maar ook bedrijven benaderen om donaties te doen in de vorm van materialen en goederen. De eigenaren zullen samen met buddies uit het dorp de eerste kring rond de nog te ontvangen gasten vormen.

Financieel en donaties blijven welkom!
Met het weekgeld dat onze gasten krijgen uit de ‘kas’ van de werkgroep, merken we dat de inhoud van deze kas snel slinkt. Daarom blijven donaties welkom en zijn we als werkgroep blij met alle bijdragen die binnenkomen. Zo ontvingen we van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten onlangs € 3.041,00 waarvoor heel veel dank! Nu onze gasten zijn ingeschreven bij de gemeente, zullen ze hun leefgeld binnenkort rechtstreeks van de overheid ontvangen. Een uitgave waar de werkgroep nog voor staat is bijvoorbeeld het regelen van airco’s, met het oog op de naderende zomer. Bij een volgende informatieavond (datum volgt nog) vertellen we hier meer over.

Donaties blijven welkom via de volgende rekening: NL06 RABO 0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. Geref. Kerk te Zalk en Veecaten o.v.v. ‘Zalk helpt Oekraïne’. Dit is een zogenaamde ANBI-rekening, waardoor uw giften aftrekbaar van de belasting zijn. Met dank aan de Nederlands Gereformeerde Kerk voor het beschikbaar stellen van hun rekening en tijd en inzet van de penningmeester.