Informatie bijeenkomst opvang vluchtelingen in Zalk

Beste mede Zalkers,

De afgelopen weken is een groep Zalkers samen gekomen om te kijken wat wij kunnen doen voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Hierbij zijn diverse initiatieven besproken van opvang in of bij huis tot het bieden van andere hulp of ondersteuning.
Er is ook contact geweest met de gemeente Kampen, woningcoöperaties en kerken.

We zijn gaan kijken wat we als dorp kunnen organiseren op een centrale plek in Zalk. Dit omdat we van mening zijn dat we met kleinschalige opvang van vluchtelingen een veilige haven kunnen bieden in Zalk.
We hebben het terrein van het MFD (rechterzijde) op het oog voor maximaal 6 maanden opvang.

Graag nodigen we jullie allen uit om maandag 21 maart naar het MFD te komen zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden die Zalk kan of wil bieden.

We willen graag om 20:00 uur starten met de informatieavond.

Het doel van deze avond is te polsen of er breed draagvlak in Zalk is om vluchtelingen op te vangen.
Belangrijk om te vermelden, er is nog geen enkele keuze gemaakt maar slechts geïnventariseerd.

Voor wie er niet bij kan zijn, de avond wordt via RTV Zalk uitgezonden of kan worden terug gekeken,  via  de site Link : RTV-Zalk.

Hopelijk tot maandag!

Namens de werkgroep “Zalk helpt Oekraïne”,
Paul Verberne.