Nieuwsbrief en informatieavond Zalk helpt Oekraïne

Op donderdag 23, vrijdag 24 of zaterdag 25 februari 2023 valt er bij alle inwoners in Zalk weer een nieuwsbrief op de mat van de werkgroep Zalk helpt Oekraïne. Juist rond de dag waarop de oorlog in Oekraïne alweer een jaar allesbepalend is voor Oekraïners, willen we jullie informeren over de stand van zaken voor deze groep mensen uit ons dorp. Lees vooral ook het interview met twee van onze gasten, om je te kunnen verplaatsen in hun situatie. Gezien het nieuws zullen jullie begrijpen dat het perspectief onduidelijk is voor deze dorpsbewoners en we vermoeden dat we met elkaar bezorgd zijn over de ontwikkelingen in en rond dat land.

(op de foto links Valentyna en rechts haar moeder Svetlana)

We organiseren op 27 maart a.s. weer een informatieavond in het multifunctioneel dorpshuis, waarop we jullie willen bijpraten over de laatste ontwikkelingen en de onderwerpen waarmee de werkgroep Zalk helpt Oekraïne bezig is. Jullie zijn van harte welkom. We zijn benieuwd naar jullie vragen en ideeën. De koffie en thee staat klaar vanaf 20:00 uur en het programma start om 20:15 uur.

Namens de werkgroep Zalk helpt Oekraïne