Zalk helpt Oekraïne

Zalk helpt Oekraïne: een dorp in een dorp
Met de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne voelden inwoners van het dorp Zalk zich net als veel andere mensen betrokken en bereid iets te doen voor de stroom vluchtelingen die een veilig onderkomen zoeken in Nederland. Zeker toen het ‘regionaal opvangen van vluchtelingen in Europa’ zo nadrukkelijk aan de orde was en de vraag naar onderdak alleen maar leek toe te nemen. Een groep inwoners heeft zich verenigd in de werkgroep ‘Zalk helpt Oekraïne’ om na te denken of en hoe opvang in het dorp mogelijk is. Tijdens een peiling in het dorp op 21 maart 2022 bleek een grote bereidheid te bestaan ons dorp te delen met mensen die een veilig onderkomen zoeken. De werkgroep streeft naar zo zelfstandig mogelijke woonvoorzieningen om mensen op te vangen: met privacy en ruimte voor zelfredzaamheid. Een duurzame oplossing waar wonen voor langere duur mogelijk is. Samen met een grote groep vrijwilligers wil de werkgroep de gasten bieden wat ze nodig hebben of ze daarbij helpen. Van het regelen en inrichten van woonruimten tot het de weg vinden in Zalk, in Kampen en in Nederland. In maar wisten enkele mensen uit Oekraïne hun weg naar Zalk al te vinden en 1 april 2022 is de eerste woonunit betrokken door een gezin. Er verblijven momenteel 26 gasten in Zalk; allemaal onderdeel van vijf families.

Coördinatie: werkgroep Zalk helpt Oekraïne
De coördinatie van het opvangen van gasten uit Oekraïne is in handen van een werkgroep die bestaat uit vrijwilligers; dorpsbewoners. Binnen de werkgroep zijn onderwerpen verdeeld, zoals huisvesting, onderwijs, zorg, communicatie en werk. De werkgroep werkt samen met de werkgroep Hulp4Oekraïne in IJsselmuiden.

Rond elk gezin zijn twee buddies actief: dorpsgenoten die het eerste aanspreekpunt zijn voor de gasten uit Oekraïne. Ze spreken hun gezin regelmatig, ondernemen activiteiten met ze en helpen ze op weg bij het vinden van hun weg.

Donatie Zalk helpt Oekraïne
Waar de werkgroep de eerste maanden financieel gesteund werd met giften van dorpsgenoten, de basisschool de Oranjeschool, de Alpe d’HuZes-groep uit Zalk (inzamelingsacties), collectes vanuit de lokale kerken, komt er sinds juni maandelijks een bijdrage vanuit de gemeente binnen om de onkosten mee te dekken. Donaties zijn dus niet meer nodig.

Sponsoring
De eerste maanden hebben bedrijven in Zalk en omgeving veel mogelijk gemaakt qua inrichting van de woonunits. De betrokkenheid en wil om te helpen was enorm.

Informatie en communicatie
Via de website hetdorpzalk.nl informeren we inwoners van Zalk over de laatste ontwikkelingen. Communicatie verloopt zoveel mogelijk via E-mailnieuwsbrieven en de Facebook-groep ‘Zalk helpt Zalk’. Daarnaast organiseert de werkgroep informatieavonden, zodat mensen die in Zalk wonen de kans krijgen mee te denken en te praten.

mailadres: zalkhelpt@gmail.com

Nieuwsberichten

Documenten

Media