Zonnepanelen in Zalk?!

Beste inwoners van Zalk, 

Waarschijnlijk heeft ook u vorige week een folder in de bus gehad die ging over de mogelijkheid van het huren van zonnepanelen op uw eigen dak. In de laatste gids van de Consumentenbond staat dat het huren van zonnepanelen niet verstandig is. Huurcontracten ga je aan voor langere tijd (in dit geval voor 10 jaar) en het nog onzeker is hoe de vergoeding door de overheid van de door zonnepanelen geleverde stroom hiervoor zal zijn.  

De werkgroep Duurzaam Zalk wil u daarom graag meedelen dat zij al in een vergevorderd stadium is met het leggen van zonnepanelen (196 stuks) op het dak van het Dorpshuis “An de Steege” te Zalk. Er moeten eerst nog een paar onzekerheden worden opgelost. U kunt dan, als alles duidelijk is en de zonnepanelen erop gelegd kunnen worden, ook zonnepanelen kopen. Dit alles gebeurt binnen een Energie coöperatie waarvan de overheid bepaald heeft dat de vergoeding gedurende 15 jaar gegarandeerd is. 

Ons advies is dus om (mocht u dat van plan zijn) nog even te wachten met het eventueel aangaan van het huren van zonnepanelen. Zodra er volledige duidelijkheid is, schrijven wij als werkgroep een bijeenkomst uit voor de inwoners van Zalk over de op te richten Energie coöperatie. En hoe u daar lid van kunt worden door middel van het aanschaffen van zonnepanelen. 

 

Namens de  werkgroep Duurzaam Zalk,

Ray Haze