Windmolenpark Hattemerbroek

Stichting DWH is online!


Stichting Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek

In 2021 is de Stichting Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek, voor het gemak afgekort tot Stichting DWH, opgericht. In dit duurzaamheidsfonds wordt vanuit de Energiemaatschappij Hattemerbroek B.V. jaarlijks een financiële bijdrage gestort vanuit de opbrengsten van het windmolenpark. In het beleid is bepaald dat dit duurzaamheidsfonds ten goede komt aan de lokale gemeenschappen rondom de windmolens. Ook is vastgelegd dat deze opbrengsten gebruikt worden voor het realiseren van duurzame en breed-maatschappelijke projecten. Het accent van de bestedingen ligt dus op lokale duurzaamheid en maatschappelijke projecten.
Vanaf 2022 kan er een beroep gedaan worden op deze gelden vanuit de omliggende gebieden. Deze gelden kunnen afhankelijk van de opbrengst vanuit de windmolens oplopen tot en een maximum van 24.000 euro per jaar.

 

Een leuk idee voor een project?

Heb je een goed idee waarvan je denkt dat dit mogelijk in aanmerking komt? Sinds kort is de website van de stichting online: www.stichtingdwh.nl. Op deze website is te lezen wat de grenzen van de participatiegebieden zijn en aan welke voorwaarden een aanvraag vanuit deze gebieden moet voldoen. Ook kan je een aanvraagformulier aanvragen waarmee je een project kan indienen. Deze aanvraag kan jaarlijks tussen 1 oktober en 31 december worden ingediend waarna in de maand januari de besluitvorming over de toekenning van de gelden plaatsvindt.

Heb je een goed idee vanuit jouw dorp, vereniging of stichting maar weet je niet precies waar te beginnen of hoe dit in te dienen? Neem dan contact op via het email-adres dat op de website van Stichting DWH is te vinden. Het bestuur van de stichting ziet uit naar de eerste ideeën en aanvragen!

 

Namens de stichting DWH,

Marga Hoogendoorn