Wie heeft er zin in …????

Waar gaat het om?
Van de gemeente Kampen hebben wij de uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het project “Aandacht Inclusief”.
Ondanks het feit dat er door de kerken en andere instanties al heel veel op dit gebied gedaan wordt, gaat Dorpsbelangen Zalk, samen met PCOB Zalk en Kamperveen, deelnemen aan dit project.

Met het project “Aandacht Inclusief” willen we bereiken dat iedere inwoner van Zalk zich gekend en erkend voelt. Wij zien u, u bent wat, wij zien dat en u hoort er bij. Dit geldt voor alle inwoners van Zalk, jong en oud. Het gaat vooral om de mensen die niet gezien worden.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken ongeveer een vijftal inwoners van Zalk en Kamperveen die samen de werkgroep gaan vormen. Het zou mooi zijn als de werkgroep uit mannen en vrouwen bestaat, zowel jongere als oudere.

Het gaat in eerste instantie om een periode van één jaar.

De werkgroep wordt begeleid en ondersteund door twee ervaren medewerkers van “Aandacht Inclusief”.

Waar moet je aan voldoen?

Het is allemaal zeer laagdrempelig. Als u een aantal van de volgende eigenschappen heeft, dan nodigen wij u uit om u op te geven. Het gaat om: het kennen van de bevolking van Zalk en/of Kamperveen, een open houding, een goed inlevingsvermogen, denken in oplossingen en creatief kunnen denken.

Heeft u zin om in deze werkgroep zitting te nemen? Geef u dan z.s.m. op bij onderstaande personen.

Opgeven kan tot 1 december a.s.

Wilt u meer weten over het project “Aandacht Inclusief”, kom dan naar de thema-middag “Ken je mij” op woensdag 27 november in het MFD. Deze middag wordt georganiseerd door de PCOB samen met  “Aandacht Inclusief” en Dorpsbelangen Zalk.

Deze thema-middag wordt ook aangekondigd in de Nieuwsbrief van Dorpsbelangen Zalk.

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reacties. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met één van ons.

 

Met vriendelijke groeten,

Jenny van Pijkeren  (PCOB)  jennyvanpijkeren@gmail.com
Gerri van der Stouwe ( PCOB), gerrivdstouwe@gmail.com
Ray Haze  (Dorpsbelangen Zalk), anrayhaze@gmail.com
Lucas Frijlink (Dorpsbelangen Zalk), carolon@live.nl