Werkzaamheden Zalkerbos

Zoals iedereen op deze website heeft kunnen lezen: in de maand maart is er door een groep dorpsgenoten 3 zaterdagen gewerkt in de Zalkerwaard. De meeste jonge wilgen en populieren zijn verwijderd. Wat er nog staat, willen we in het najaar uit steken. We houden jullie op de hoogte en stellen het zeer op prijs indien er zoveel mogelijk vrijwilligers komen voor deze klus om de Zalkerwaard mooi te houden.

 

De Siberische iepen in het Zalkerbos
Dit verhaal heeft zelfs het landelijk nieuws gehaald: de Gemeente Kampen, eigenaar van het Zalkerbos, heeft bijna 6 jaar geleden het bos willen uitbreiden door aanplant van voornamelijk iepen. Hierbij is echter een enorme fout gemaakt door Siberische iepen i.p.v. inheemse iepen aan te planten, wat echt rampzalig is voor dit unieke stuk bos. De Provincie Overijssel heeft de Gemeente Kampen opgedragen om al deze verkeerde bomen te verwijderen. Dat zou afgelopen najaar hebben moeten gebeuren maar de Gemeente is in een juridische strijd gewikkeld met de kweker die de bomen heeft aangeleverd, om te kijken wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze blunder en wie dus voor de kosten moet gaan opdraaien. Onlangs is het Zalkerbos bezocht door de bekende ecoloog en kenner van inheemse planten, Bert Maes, samen met ecoloog en landschapsbeheerder Lodewijk van Kemenade en o.a. met Matthijs Bakker, inwoner uit Zalk en groot kenner/liefhebber van het Zalkerbos. Hierbij zijn de oude stobben in het bos bekeken maar tevens zijn de bijzondere planten van het bos in kaart gebracht. Dit is belangrijk om te kijken wat er wel en niet in het Zalkerbos thuis hoort. Bedoeling is, dat deze kennis wordt opgenomen in een beheersplan voor het bos, dat de Gemeente Kampen als richtlijn kan gebruiken bij het beheer (Een samenhangend beheersplan was namelijk niet eens aanwezig).

Tijdens dit bezoek kwam men erachter dat een behoorlijk aantal van de Siberische iepen in de bloei begonnen te komen en op zeer korte termijn dus zaden zouden laten vallen. Dat is dus zeer onwenselijk en er moest binnen enkele dagen actie worden ondernomen! In no time heeft Lodewijk van Kemenade contact gezocht met de Provincie Overijssel en met de Gemeente Kampen en heeft een ontheffing gekregen om z.s.m. deze bloeiende bomen om te zagen en te verwijderen. Het moest zo snel gebeuren, dat dit alleen mogelijk was doordat enkele vrijwilligers uit Zalk zich hiervoor hebben aangemeld.

Er is 2 dagen hard gewerkt (zie foto’s) en o.l.v. Lodewijk van Kemenade zijn Matthijs Bakker, Chris de Goede, Berend Vocking, Herman van der Hart en Wim Hup bezig geweest om enkele honderden Siberische iepen om te zagen en ze te bundelen, zodat ze konden worden verhakseld door de Gemeente Kampen en afgevoerd. Hopelijk is hiermee een verdere achteruitgang van het Zalkerbos grotendeels voorkomen. Uiteraard is het de bedoeling dat komend najaar alle Siberische iepen dan wel door de Gemeente Kampen met wortels en al worden verwijderd.

Herman van der Hart