Vrijwilligersprijs 2020 uitgereikt!

In de  najaarsdorpsvergadering is de Vrijwilligersprijs – 2020 uitgereikt aan de werkgroep Zalk -helpt-Zalk, bestaande uit Jolanda Schoonhoven, Ester Buter, Kirsten Schoonhoven en Bram Eerkes.

(Bron: Stentor)
“Het bewonersinitiatief Zalk helpt Zalk heeft de Vrijwilligersprijs 2021 van Zalk gewonnen. ,,De jury was unaniem’’, aldus voorzitter Ray Haze van Dorpsbelangen Zalk over de keuze voor het ‘onvoorstelbare’ initiatief.
Zalk helpt Zalk kwam van de grond vlak na het uitbreken van de coronacrisis toen een aantal dorpsbewoners de handen ineensloeg om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook waren er een paar spontane acties om ouderen uit het isolement te halen in coronatijd en ontstond er zelfs lokale televisie vanuit het dorpshuis ‘An de Steege’.”

Zie ook de het gehele artikel,  artikel in de Stentor dd  14 september.