Vooraankondiging ledenvergadering Dorpsbelangen Zalk 13 maart 2018

Op  dinsdag 13 maart 2018, 20 uur is de ledenvergadering van dorpsbelangen Zalk. De definitieve agenda volgt, maar zal o.a. gaan over:  de lopende activiteiten( o.a. woningbouw, glasvezelkabel, containers, etc.) vanuit dorpsbelangen in ons dorp, opvolger vertrekkende wijkagent, bestuurswissel, financiën 2017 en begroting 2018 en een gastspreker.