Vluchtroutes boven Zalk?

Continue actie heeft soms een beetje effect! Via de overburen (Dorpsbelangen Wilsum) zijn we opnieuw geïnformeerd, voorlopig is gewijzigde laagvliegroute bij Kampen (dichter langs Zalk) weer van de baan en blijft voorlopig onderwerp van gesprek.

Voor meer informatie over de aanpak van het traject/programma kunt u de kamerbrief en het projectplan lezen dat eind 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/14/voortgangsbrief-luchtruimherziening ). Via de site www.luchtvaartindetoekomst.nl   kunt u op de hoogte blijven van de aankomende inspraak- en participatiemomenten.