Vervolg op ondergrondse containers in najaar 2018

Update van de gemeente Kampen van de werkzaamheden van de ondergrondse containers, dd 21 september 2018.

Er is 1 ondergrondse container geplaatst en voor de tweede moet er nog een waterleiding verlegd worden. Vitens heeft de opdracht hiervoor gekregen en heeft dit in de werkplanning staan in week 51  en direct daarna zal de tweede ondergrondse container geplaatst worden.