Voorlichtingsavond CPO in het MFD 18 juli 2019

Verslag van de avond en de presentie van de gemeente als link in het bericht.

 

Donderdagavond 18 juli hebben we, in samenwerking met de gemeente Kampen, de tweede voorlichtingsavond over CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gehouden. De projectleider van de gemeente Kampen, Elisabeth Ekker, gaf aan ongeveer 25 aanwezigen uitleg over het hoe en waarom van CPO. Er komt nogal wat kijken bij het instappen in een CPO, maar zowel gemeente als Dorpsbelangen hebben aangegeven daarbij hulp te bieden. Van deze 25 aanwezigen gaven ongeveer 10 personen aan eventueel geïnteresseerd te zijn in een vervolgbijeenkomst. Met deze 10 personen gaan we in september een derde bijeenkomst organiseren, waarin men uitgebreid vragen kan stellen. Hiermee hopen we zo meer duidelijkheid te kunnen geven over het voordeel om samen een CPO op te starten. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Dorpsbelangen.
In deze zelfde periode hoopt de gemeente Kampen meer duidelijkheid te kunnen geven over waar er uiteindelijk gebouwd kan gaan worden. Ergens in oktober komen we dan weer samen met de gemeente Kampen om de volgende stappen te nemen.

De powerpoint presentatie  van de gemeente Kampen.

2019 07 18 CPO Zalk presentatie 18 juli 2019

 

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze