Verslag en resultaten toolkit woningbouw Zalk

Verslag resultaten Toolkit Zalk

Op 30 juni 2020  is door de gemeente Kampen een bijeenkomst gehouden met de omwonenden van Erf 4 en Erf 5 om de resultaten van de Toolkit te bespreken.

Deze avond had als doel om randvoorwaarden van de omwonenden te bespreken en hoe de gemeente dit heeft vertaald naar randvoorwaarden voor het CPO.

Via de link vindt u het verslag van de avond, samen met de presentatie.

Verslag 30 juni, zie de link 2020 06 30 Verslag bijeenkomst woningbouw Zalk erf 4 en erf 5
Presentatie  30 juni, zie de link Zalk analyseresultaten toolkit 30 juni 2020

Ook kunnen we een planning weergeven van de voortgang. Daar is ook om gevraagd.

 

Planning woningbouw Zalk

Na de bijeenkomst van 30 juni is verzocht om een globale planning. Op dinsdag 25 augustus en 29 september wordt voor  de CPO twee workshops georganiseerd om te komen tot een verdere verkaveling.

Deze verkaveling moet rekening houden met de criteria die per erf is benoemd in het bestand Analyseresultaten Toolkit Zalk.  Na deze avonden wordt er ook een bijeenkomst gehouden voor alleen de omwonenden  op dinsdag 30 oktober.

Dan volgt er een nadere uitwerking en dit plan wordt gepresenteerd op een brede avond waar CPO en omwonenden beide voor uitgenodigd worden. Deze datum moet nog worden vastgesteld.

De bedoeling is om een gezamenlijk resultaat neer te leggen waar de omwonenden voldoende rechtszekerheid aan kunnen ontlenen en de CPO verder kan verkavelen. De stap naar een bestemmingsplan kan dan worden gezet.

 

Namens de gemeente Kampen,
met vriendelijke groet,

Elisabeth Ekker
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling