Uitnodiging informatieavond Zonnepark Het Knooppunt.

Op 4 april om 20:00 organiseren wij een informatieavond in het MFD in Zalk over de ontwikkeling van het plan voor een zonnepark bij de N50.

Ingenieursbureau Ventolines wil in opdracht van agrarisch ondernemer Jan van Gelder dit zonnepark ontwikkelen. Het zonnepark komt te liggen aan de Burgemeester Hardenbergweg ter hoogte van de N50 tegenover de 4 windmolens. Het project is ongeveer 8 hectare groot en levert op jaarbasis ongeveer 10 MWP. Dit is 2x zoveel energie als Zalk gebruikt.

De gemeente Kampen wil graag groene energie opwekken op haar grondgebied. De gemeente heeft aangegeven dat zij lokaal inspraak en eigendom belangrijk vindt. Aan energiecoöperatie Duurzaam Zalk en de gebiedscoöperatie IJsseldelta is gevraagd het lokale eigendom en zeggenschap verder te onderzoeken.

Inmiddels hebben er al verkennende overleggen plaats gevonden. Duurzaam Zalk krijgt hierbij ondersteuning van de provincie Overijssel. Zij hebben veel ervaring met vergelijkbare projecten en staan ons met raad en daad bij. De uiteindelijke bedoeling is dat Duurzaam Zalk en de gebiedscoöperatie IJsseldelta het 50% lokaal eigenaarschap waarborgen.

Duurzaam Zalk heeft vanaf het begin van de overleggen aangegeven dat zij alleen mee wil doen als er voldoende draagvlak is onder de inwoners van Zalk. Daarom organiseren we een informatieavond voor de inwoners van Zalk en de leden van de gebiedscoöperatie op maandagavond 4 april om 20.00 uur in het MFD Zalk. Op deze avond zijn alle betrokken partijen aanwezig. De volgende onderwerpen lichten we graag toe:

  • Wat houdt het plan precies in
  • Welke invloed heeft een zonnepark op de natuur
  • Wat is het beleid van de gemeente Kampen
  • Hoe ziet de provincie lokale betrokkenheid en eigendom.
  • Welke uitdagingen ziet Duurzaam Zalk (DZ)
  • Welke uitdagingen ziet Gebiedscoöperatie IJsseldelta
  • Tevens is er ruimte over vragen te stellen aan alle betrokkenen

 

Bij deze willen wij u dan ook van harte uitnodigen voor deze belangrijke bijeenkomst.

 

Namens Duurzaam Zalk en Gebiedscoöperatie IJsseldelta

 

 

Mischa Thiele
Jamie Lewis
Jan Verhoeven
Hero Klinker
Ray Haze