Uitnodiging informatieavond CPO(woningbouw) Zalk op 25 juni 2019

(bron: gemeente Kampen)

Beste bewoner(s),

Op 6 mei 2019 heeft de gemeente Kampen een eerste informatieavond gehouden om woningbouw in Zalk te bespreken. Uit het onlangs gehouden woningbouwbehoefte onderzoek kwam naar voren dat in Zalk behoefte is aan woningen voor starters. Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente een oproep gedaan voor CPO(collectief particulier
opdrachtgeverschap). Het verslag van deze avond en de aanmeldformulieren zijn te vinden op de website van dorpsbelangen Zalk (www.hetdorpzalk.nl).  Inmiddels hebben wij de eerste aanmeldingen ontvangen!

Met CPO krijg je zelf de kans om je woonwensen waar te maken. Samen met anderen ga je namelijk een eigen nieuwbouwproject realiseren. CPO is steeds populairder en inmiddels is in Nederland en in Overijssel veel ervaring opgedaan. Ook binnen de gemeente Kampen is een aantal projecten tot stand gekomen.

De gemeente Kampen wil graag een CPO-project opzetten voor Zalk en is op zoek naar inwoners van Zalk die interesse hebben om mee te doen. Wellicht bent u dit zelf of kent u mensen in uw omgeving die interesse zouden kunnen hebben?Bouwen in collectief biedt veelkansen. Of je nu een rijwoning of twee-onder-kap wil bouwen, de kracht zit hem in het samenwerken, formuleren en samen inkopen.

Wij willen u graag meer vertellen over CPO en inspireren met het verhaal van jongeren uit het buurtschap Loo in Overijssel. Zij hebben op eigen kracht betaalbare rijwoningen gerealiseerd door middel van CPO en kunnen veel vertellen over de inhoud maar ook over het proces. Dit maakt de avond niet alleen interessant voor jongeren, maar voor iedereen die meer wil weten van bouwen in CPO.

U bent van harte welkom op dinsdag 25 juni 2019 in het dorpshuis ‘An de Steege’, Broeksteeg 42 in Zalk. De bijeenkomst start om 19.30uur. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open.
Wilt u uiterlijk 20 juni 2019 laten weten of u komt door een e-mail te sturen naar Elisabeth Ekker op mailadres e.ekker@kampen.nl, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal bezoekers?

Ook bewoners die geen brief hebben ontvangen,zijn op deze avond uiteraard van harte welkom!

Wij ontmoeten ugraag op 25 juni aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Elisabeth Ekker
Projectleider Woningbouw Zalk

190625 uitnodiging informatiebijeenkomst CPO Zalk_dorpsbelangen