Uitkomsten – Toolkit woningbouw Zalk

De gemeente Kampen heeft met Pasen de omwonenden van Erf 4 en Erf 5 een toolkit gestuurd met daarbij de vraag om aan te geven hoe men de ontwikkeling van de woningbouw in Zalk voor zich ziet.
Er is goed gebruik gemaakt van de oproep om creatief aan de slag te gaan: van de 50 adressen zijn 22 reacties ontvangen met daarbij 19 ontwerpen en 15 moodboards.

In onderstaand document kunt u in één oogopslag alle ontvangen reacties zien.
Op dit moment worden de reacties ruimtelijk gewogen en wordt een document gemaakt met ruimtelijke randvoorwaarden die voor omwonenden van erf 4 en erf 5 belangrijk zijn. Deze ruimtelijke randvoorwaarden worden met de omwonenden besproken in een digitale bijeenkomst; zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Vervolgens wordt een (digitale) bijeenkomst met de CPO-groep georganiseerd (streven eind juni 2020) om hen de randvoorwaarden mee te geven voor de verkaveling van beide erven.

2020 06 08 Analyse woningbouw Zalk

 

Namens de gemeente Kampen,

Elisabeth Ekker
Projectleider Zalk