Twee AED apparaten in ons dorp

Er zijn we 2 AED apparaten in ons dorp. Een apparaat hangt al enige tijd op het Kerkplein, achter het luikje , links van grote deur van de “De Stalling” . De tweede hangt sinds de eerste week van dit jaar aan de buitenzijde van het dorpshuis “An de Steege”, deze is verplaatst van binnen naar buiten(veldzijde).