Terugkoppeling van de enquête over kinderopvang in Zalk.

Via een enquête is er een inventarisatie Kinderopvang te Zalk gedaan.

Een korte samenvatting:

  1. Behoefte aan kinderopvang in Zalk?
    76,5% van de ondervraagden heeft behoefte aan kinderopvang in Zalk. Een deel van hen heeft er behoefte aan op korte termijn. Een ander deel voor de toekomst, dit zijn bijvoorbeeld jonge stellen die in Zalk wonen.
  2. Waar ligt de behoefte?
    Men geeft aan wekelijks behoefte te hebben. Waarbij we zien dat de meeste mensen die graag op dinsdag en donderdag opvang zouden willen.
  3. Wanneer er een kinderopvang in Zalk is, zou u er dan ook gebruik van maken?
    Wanneer er opvang in Zalk geregeld zal worden geven de meeste gezinnen aan hier gebruik van te maken. 1 persoon gaf een ‘nee’ aan, zij hebben het momenteel bij en met familie kunnen regelen.

Lees  de bijlage voor een volledig enquête , Inventarisatie Kinderopvang te Zalk enquete compleet maart 2022

Met  de wijkverbinder van de gemeente Kampen, dorpsbelangen Zalk en het bestuur van het MFD wordt een verdere verkenning gedaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 9  mei 2022, zal een update gegeven worden, of evt eerder via de maandelijkse nieuwsbrief.

De enquête is opgemaakt door Jantine de Weerd, in samenwerking met Dorpsbelangen te Zalk