Terugblik op de opening van de vernieuwde zuidlus van het Laarzenpad

Uitbreiding Zuidroute Laarzenpad Zalk

Op zaterdag 5 november jl. werd in aanwezigheid van vele betrokkenen de nieuwe zuidlus van het Laarzenpad Zalk geopend.

Twee jaar geleden kreeg Dorpsbelangen Zalk het verzoek van Klasien Leegsma (Bed & Breakfast De Boerderij in Hattem) om de Zuidroute van het Laarzenpad uit te breiden met een  extra lus langs de IJssel en de Bentinckswelle tot aan het gemaal Antlia. Leuk voor de vele toeristen die het gebied jaarlijks bezoeken, als ook voor de  omwonenden uit zowel Zalk als Hattem. Deze lus bevindt zich namelijk op het uiterste puntje van de grens van Zalk en Hattem.  Lucas Frijlink pakte dit verzoek namens  Dorpsbelangen Zalk op.
Allereerst moest er toestemming gevraagd worden aan Rijkswaterstaat. Die werd snel gegeven nadat zij zelf ter plekke een kijkje hadden genomen . Vervolgens zochten we contact met Gerrit Vos (deels eigenaar van de grond) en Winand Kragt (de pachter van de grond van RWS). Beiden reageerden gelijk enthousiast en gaven zelfs aan daar waar nodig mee te willen helpen met het gereed maken van de nieuwe wandellus(route.
Tot slot moest aan de gemeente Kampen toestemming gevraagd worden middels een natuurtoets. Deze natuurtoets was nodig om  uit te zoeken of het stuk natuur waarover de nieuwe wandellus loopt, niet teveel verstoord zou worden. Hiermee ging nogal wat tijd gemoeid.  Gelukkig pakte deze natuurtoets positief uit en konden we uiteindelijk beginnen  met de bewegwijzering van de nieuwe zuidlus.

Op Zaterdag 5 november jl. was het dan eindelijk zover!  In aanwezigheid van alle betrokkenen,  de heer Warner Poortman namens de gemeente Kampen en  wethouder Tjitske Siderius namens de gemeente Hattem is de nieuwe zuidlus officieel geopend door het symbolisch doorknippen van een stuk prikkeldraad door Lucas en Klasien.
Voor Zalk is dit een prachtige uitbreiding van het Laarzenpad langs de IJssel en de Bentinckswelle. En tevens is dit project een mooi voorbeeld van verbinding/samenwerking tussen inwoners uit Zalk en Hattem, de beide gemeenten en de diverse instanties. Hopelijk zet deze verbinding/samenwerking zich voort in de vorm van bijvoorbeeld aansluiting van het Laarzenpad Zalk op de Klompenpaden in Hattem.

Namens Dorpsbelangen Zalk,

Ray Haze

De route is vanuit verschillende richtingen te bewandelen zie ook de wandelapp (Wandelen in Overijssel) of de flyer. Zie voor meer informatie, de link.

Sfeer impressie van de opening