Separaat fietspad langs de Zalkerdijk?

Eind 2022 zijn we als Dorpsbelangen Zalk, samen met de inwoners, begonnen met het nadenken over en het schrijven van ons ”Dorpsplan Zalk 2030”. In dit Dorpsplan hebben we met elkaar beschreven hoe Zalk er in 2030 op diverse thema’s uit moet komen te zien. Bij het thema “Verkeer en Bereikbaarheid” is onder andere een separaat fietspad langs de Zalkerdijk genoemd.

Uiteraard is dit Dorpsplan Zalk 2030 ook overhandigd aan de gemeente Kampen. Naar aanleiding daarvan is eind 2023 de verkeersdeskundige van de gemeente Kampen, Rik Hartgers, in een vergadering van Dorpsbelangen Zalk aangeschoven. In deze vergadering is er met hem uitgebreid gesproken over het hoe en waarom van dit separate fietspad. Hij vertelde dat er overwogen wordt na te denken om dit fietspad van De Zande naar het Kerkplein te laten lopen. In deze vergadering hebben we aangegeven er erg blij mee te zijn dat er sowieso nagedacht wordt over dit fietspad, maar dat het mooi zou zijn als dit fietspad doorgetrokken zou worden naar het gemaal Antlia. Met daaraan vastgekoppeld de mededeling dat wij dan zouden proberen om de gemeente Hattem/provincie Gelderland over te halen dit door te trekken tot aan de IJsselbrug. De reden van deze was dat er iedere dag veel kinderen uit Zalk op de fiets naar Zwolle gaan.

Inmiddels hebben we van Rik Hartgers te horen gekregen dat de aanleg dit fietspad in 2030 waarschijnlijk op de planning komt te staan. Met Klasien Leegsma, inwoonster van Hattem aan de Geldersedijk, hebben wij contact opgenomen of zij bij de gemeente Hattem/provincie Gelderland wil aankaarten dit fietspad door te trekken tot aan de IJsselbrug. Ook dit is inmiddels gebeurd. Een antwoord op deze vraag is nog niet binnen, maar de vraag is in ieder geval daar neergelegd.
We wachten nu in spanning af wat er uiteindelijk besloten wordt. U bent nu in ieder geval op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze