Samenvatting van de Dorpsvergadering en de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2022

Dag dorpsgenoten,

Op 8 mei vond de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen plaats. Hieronder kunt u een korte samenvatting lezen van deze vergadering.

We begonnen de avond met het openen van het chesscourt. Buiten, naast de ingang van het MFD, is deze geplaatst. Jettie Plender heeft hierin een grote rol gespeeld en we zijn dankbaar voor haar werk. Zo is ook de ‘kern met pit’ prijs hiermee gewonnen. Jettie zoekt nog mensen die haar willen helpen om anderen kundig te maken in het schaken. Dus als u zich hiervoor geroepen voelt, neem gerust contact op met Jettie.

Na de opening van het chesscourt begonnen we de vergadering met een samenvatting wat Dorpsbelangen afgelopen jaar gedaan heeft. We hebben niet stilgezeten. Onder andere hebben we als dorp zilver behaald bij de Europese dorpsvernieuwingsprijs, iets waar we trots op zijn. Daarnaast zijn de AED-cursussen georganiseerd, zijn er vorderingen gemaakt met het opzetten van de kinderopvang, de molenwinkel draait op enthousiaste vrijwilligers en is het laarzenpad uitgebreid. We hopen binnenkort de laadpalen voor elektrische fietsen en een podium voor het MFD aan te kunnen schaffen van de subsidies uit het windmolenpark. Tot slot hopen we in het najaar een groep ambtenaren uit de gemeente te ontvangen, zodat we contacten kunnen versterken.

Na de samenvatting werd er medegedeeld dat we op zoek zijn naar een nieuw lid voor  Dorpsbelangen. We zijn hiervoor druk op zoek. Wordt vervolgd.

De vrijwilligersprijs 2022 werd uitgereikt aan de klusploeg van het MFD. Een groep enthousiaste vrijwilligers (Bram Eerkes, Johan Rietberg, Marinus Agterhuis, Willem Agterhuis,  Wim van Leusden en  Wim Mensink) die afgelopen jaar veel geklust heeft voor ons dorp. Ze kregen de vrijwilligersprijs en een Zalker-speltje opgespeld.

 

De financiën van Dorpsbelangen werd door de penningmeester Ferdinand Boom toegelicht. De financiën vanuit het MFD wordt op een andere avond toegelicht, deze wordt nog gepland.

Het dorpsplan 2030 is per thema nagelopen. Waar hebben we hierin gedaan en waar hebben we hulp bij nodig. De concrete hulpvragen aan dorpsgenoten vanuit de thema’s:

  • Zorg en Welzijn: wie wil er helpen met het jaarlijks coördineren van de EHBO- en AED cursussen?
  • Verkeer en Bereikbaarheid: wie wil er meedenken in snelheidsbeperkende maatregelingen in ons dorp?
  • Voorzieningen: wie wil er meedenken bij het opzetten van een pantry in ons dorp? En zijn er mensen die vrijwilligers willen worden of willen meedenken in de tijden van het pakketpunt van het MFD?
  • Toerisme en Ondernemen: wie wil er meedenken in het proces van een haven/aanlegsteiger?
  • Duurzaamheid: wie wil er vrijwilliger worden bij het repaircafé? En zijn er mensen die willen meedenken over een deelauto?
  • Wonen: zijn er mensen die willen meehelpen in het maken van een welkomstbrochure voor nieuwe inwoners in ons dorp?

Mocht u bij één van deze vragen willen helpen, dan kunt u mailen naar: dorpsbelangzalk@gmail.com.

Na de pauze kwam gastspreker Stan Fritschy (duurzaamheidscoach Overijssel) met Bram Eerkes vertellen over het proces verduurzaming van het MFD. Zo werd inzichtelijk op welke punten bespaard kan worden en wat het toekomstplan voor het MFD wordt. Goede tips werden meegedeeld die ook bruikbaar zijn voor bij ons thuis.