Ridder in de orde van de Zalker Leeuw, ofwel “de vrijwilliger van het jaar 2023!

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Zalk is Matthijs Bakker benoemd als vrijwilliger van het jaar 2023.

(de uitreiking Wisseltrofee en Zalkerspeld)

 

Inzet van Matthijs op vele gebieden, o.a.:

  • Ze noemen hem ook wel wandelende encyclopedie, hij doceert, hij adviseert,  hij leidt op en heeft een bijnaam. Zijn grote passie is de flora en fauna rondom Zalk.
  • Fietsend langs de dijk. Bij weer en geen weer. Om de rommel op te ruimen die mensen daar achterlaten.
  • Inzet voor het behoud en herstel van het authentieke Zalkerbos, een prachtig hakhout- en ooibos. Dankzij hem is het Zalkerbos weer hersteld van de bomenblunder (de foute iepen!!!) en nog veel meer slecht onderhoud. Zo ontdekte Matthijs bijvoorbeeld dat er ook oude essenstoven waren gevreesd, de gemeente Kampen gesnipperd hout achterliet op de bosbodem (dodelijk voor de bijzondere stinzenflora) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Matthijs hield het allemaal in de gaten.
  • Matthijs heeft in juni 2015 terecht het Groene Lintje van 2015 gewonnen (prijs van Groen Links) voor zijn bijzondere inzet op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu.
  • Gevraagd maar ook ongevraagd geeft Matthijs je advies over planten, struiken en bomen in je tuin.
  • Inzet voor het verwijderen van jonge boompjes in de Zalkerwaard, zodat bijzondere planten weer konden overleven en tot bloei konden komen.

  • Matthijs wordt regelmatig door natuurorganisaties om advies gevraagd over de flora en fauna in deze omgeving.
  • Opleiden van andere imkers.

Matthijs, wij zijn je zeer dankbaar voor alles wat je betekent voor Zalk! En dan in het bijzonder de flora en fauna van Zalk. Voor Dorpsbelangen in ieder geval de hoogste tijd jou te waarderen met de benoeming tot ridder in de orde van de Zalker Leeuw, ofwel “de vrijwilliger van het jaar 2023”!

 

Namens Dorpsbelangen Zalk,
Ray Haze.