Onderzoek naar kinderopvang in Zalk

Beste Zalkers, nieuwe inwoners en oud-inwoners van Zalk,

Gezien het positieve feit dat steeds meer jonge gezinnen in Zalk wonen en komen wonen, wordt de vraag naar opvang ook groter. Om ook in de toekomst de Oranjeschool draaiende te kunnen houden, zijn nieuwe kinderen uiteraard van harte welkom.

Het is gebleken, in mijn werk als gastouder, vanuit de Oranjeschool en bij gastouderbureau Tante Vroesh dat er vraag is naar BSO.
Als deze niet geboden kan worden in Zalk, zullen sommige gezinnen voor een andere school kiezen. Wellicht zelfs niet in Zalk komen of blijven wonen. Dat is natuurlijk voor de school en de leefbaarheid van het dorp niet gunstig. Voor de leefbaarheid van het dorp Zalk zijn de school en nieuwe inwoners onmisbaar.
Middels deze enquête willen wij inventariseren welke opvang er de komende jaren nodig is binnen Zalk. Wij rekenen erop dat u en veel andere (toekomstige) Zalkers deze enquête invullen of door sturen naar mensen voor wie dit van toepassing is/kan zijn. Wij willen tot een passend aanbod van opvang binnen Zalk komen, in samenwerking met de Oranjeschool en Gastouderbureau Tante Vroesh.
Waarmee we met z’n allen zorg kunnen dragen voor de leefbaarheid van het dorp Zalk.

Hartelijk dank, ook namens Bianca Diender-Schrijer, gastouderbureau Tante Vroesh.

Met vriendelijke groet,

Ivonne van der Stouwe,
Gastouder in Zalk

ps. De uitslag van dit onderzoek zal per mail ook gedeeld worden.