Nieuws van de fruitbomen-snoeigroep Zalk

Nieuws van de fruitbomen-snoeigroep Zalk

Elk jaar snoeien we in de wintertijd de fruitbomen. Er is echter een karweitje wat juist in de zomer,vanaf de langste dag, moet gebeuren: het snoeien van de zgn. waterloten!

Waterloten zijn ongewenste uitlopers die groeien uit knoppen waarin geen bloesem aanwezig was. Als reactie op een te sterke winterse snoei, maakt de boom waterloten. Dit zijn de snelgroeiende recht omhoog schietende takken. Verwijder al deze uitlopers in hun geheel voor een goede vorm van de kroon en het behoud van energie voor de vruchtontwikkeling.

Wilt u meer weten over het snoeien van fruitbomen?
Zaterdag 12 december gaan we in Zalk weer fruitbomen snoeien onder leiding van Marcel Tross. Marcel is een expert met jarenlange ervaring op het gebied van fruitbomen.
Wilt u meedoen met deze leerzame en praktische dag ?
U kunt zich opgeven bij Annette de Boer: olijf32@kpnmail.nl
Zie ook de site van Marcel Tross: http://pomoloog.com