Nieuwe ontwikkelingen rondom de kinderopvang van 0 tot 4 jaar in Zalk.

In de Nieuwsbrief van mei hebben we u verteld dat Prokino stopt met de kinderopvang van 2-4 jaar in Zalk. Afgelopen maandag hebben wij met Prokino weer een gesprek gehad en daar is afgesproken is dat Prokino, indien nodig, tot 1 januari 2024 de opvang in Zalk verzorgt. Daarna zal een andere partij de kinderopvang moeten overnemen. In ditzelfde bericht hebben we u ook gemeld dat we al in onderhandeling zijn met onderwijs en kinderopvang Iris uit Kampen en de Oranjeschool uit Zalk. En dan het liefst de kinderopvang van 0-4 jaar.

Er heeft zich inmiddels  geheel onverwacht een nieuwe partij aangemeld, namelijk de Stichting Kinderopvang Flevoland. Zij hebben in Flevoland in de plaatsen Emmeloord, Nagele en Espel vestigingen voor kinderopvang van 0-4 jaar. Tevens bieden zij daar ook Buitenschoolse en Naschoolse opvang aan voor kinderen tot 12 jaar.

Vorige week hebben wij met hen een eerste verkennend gesprek gehad. Wij hebben aangegeven dat we graag in Zalk voor kinderen van 0-4 jaar opvang willen hebben en indien mogelijk ook Buitenschoolse en Naschoolse opvang. Zij hebben aangegeven dat aan te kunnen bieden. Als het zou moeten, bij wijze van spreken, morgen al.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de kinderopvanglocatie (zowel binnen als buiten) zoals die nu in het MFD bestaat, kan blijven. Dit was even onzeker omdat Bram Eerkes deze misschien nodig zou moeten hebben voor een forse verbouwing in verband met het verduurzamen van het MFD.

Dinsdag 27 juni gaan wij met een kleine afvaardiging naar Emmeloord toe voor een tweede verkennend gesprek en tegelijk daar de vestiging bekijken.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze