Nieuwe hotel-accommodatie in Zalk!

Dit voorjaar was er al een begin gemaakt met de inrichting van de groene weide bij de molen, o.a. verplaatsen van de sneeuwklokjes, het plaatsen van een toegangshekje, aanvullen van de meidoornhaag, planten van weidebloemen en het plaatsen van een fruitboom. Lees meer via het eerdere bericht.

Ook kwam Zalk nog in de media, bij “Samen voor elkaar, Overijssel”, lees meer…

In de groene weide bij de molen staat nu ook een insectenhotel. Met vereende krachten is zeer zorgvuldig het insectenhotel gemaakt en geplaatst.

Binnenkort zal er ook nog een picknickbank geplaatst worden.

We houden jullie op de hoogte  via de site en de nieuwsbrief over de verdere werkzaamheden, heb je nog tips en/of ideeën, laat het ons weten.

Matthijs Bakker,Brenda Gruppen en Lynette van Rooijen.