Buurtinitiatief vanuit de gebiedscoöperatie IJsseldelta, de groene loper.

Eind vorig jaar hebben we als Dorpsbelangen Zalk,  een “groene loper- initiatief” ingediend bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Bij een eerdere aanvraag zijn de informatieborden ook vanuit dit initiatief gerealiseerd in het Zalker bos, kerkplein en bij de molen.

Wat is de Groene loper?

Groene Loper IJsseldelta 2.0 is een project met als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn. Groene initiatieven konden aangemeld worden tot 1 december 2020 en inmiddels zijn dus dertien aanvragen gehonoreerd, waaronder ook het initiatief van Zalk.

Wat gaat we doen?

De groene weide (kruising Brinkweg/Klaasje van de Brinkerf)  van de gemeente mogen we als dorp gebruiken. De weide zal een groenstrook blijven in ons dorp, voorzien van een toegangshekje, picknickbank, weidebloemen en (oude) fruitbomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een bijenhotel. Met een aantal dorpsgenoten zorgen we voor behoud en onderhoud van de groenstrook.

Een start gemaakt

Op vrijdagavond 9 april hebben we met een aantal betrokkenen de aanwezige  sneeuwklokjes onder  meidoornhaag verspreidt over de groene weide.  Op deze wijze zal er volgend voorjaar meer bloeien in de weide.

Ook heeft Matthijs Bakker al wat weidebloemen geplant, nl  bermooievaarsbek, helmkruid, zwarte toorts, rode klaver en scherpe boterbloem.

 

Plaatsen fruitboom, de schoenmakerspeer, een zeldzaam oud streekras en geënt in Zalk. Dit ras stond vroeger in de boomgaard van familie de Groot. Van oorsprong een ras uit Oost Nederland.

We houden jullie op de hoogte via de site en de nieuwsbrief over de verdere werkzaamheden, heb je nog tips en/of ideeën, laat het ons weten.

Matthijs Bakker,
Brenda Gruppen,
Lynette van Rooijen