Nieuw netwerk in het dorpshuis “An de Steege”

Mede dankzij de projectgroep Duurzaam Zalk is ook ons dorpshuis aangesloten op het glasvezelnetwerk. Afgelopen weken is er een professioneel computernetwerk gerealiseerd in ons gebouw.

Zo kunnen er nu 500 mensen tegelijk gebruikmaken van het nieuwe WiFi netwerk. Er zijn 3 beveiligde VPN netwerken opgezet, incl afgeschermde beveiligde netwerken voor onder andere de fysio. Tevens hebben we een digitale telefooncentrale.

Indien men nu het dorpshuis/SVZalk belt (038-3636466) krijgt men een keuze menu:

1. Dorpshuis,
2. Sport,
3. Beheerder.

Bij het maken van de keuze gaat de telefoon rinkelen op de juiste plek. Wordt deze niet opgenomen, dan  zal deze automatisch worden doorgeschakeld naar een 06 nummer (persoon) dat hieraan is gekoppeld (dorpshuis / sport / beheerder). Op deze manier zijn we altijd bereikbaar!

Met het nieuwe netwerk zijn er weer meer mogelijkheden in het gebouw, zoals opleidingen (examens) en het tonen van presentaties en applicaties vanuit de cloud.

Er loopt nog een test voor de bereikbaarheid van de mobiele telefonie. Zoals het er nu uit ziet kan men weer bellen in de MFD horeca ruimte en lijkt het er op dat ook dit zal slagen.  En gaan we dit project waarschijnlijk verder uitbreiden in het gebouw zodat we ook binnen mobiel bereikbaar kunnen zijn.