Knotwilgen van Zalk in het nieuws

De knotwilgen aan de Brinkweg behoren tot het straat beeld  van Zalk, een artikel in de Stentor van 17 oktober,  lees meer…

Dorpsbelangen Zalk zal een zienswijze indienen, richting het waterschap over het moeten verwijderen van de geplante knotwilgen.