Kinderopvang 0 tot 4 jaar in Zalk

Vlak voor de zomervakantie heb ik in onze Nieuwsbrief verslag gedaan van een gesprek dat we hebben gehad met Suzan de With van Iris Onderwijs en Opvang in Kampen. De vraag die wij haar stelden was of het mogelijk is om een kinderopvang van 0 tot 4 jaar in Zalk op te starten. In dit gesprek hebben we alle mogelijkheden verkend en Suzan heeft toen toegezegd dit mee te nemen naar haar bestuur.

Dit is inmiddels gebeurd en er is door het bestuur van Iris positief op gereageerd om dit serieus te gaan onderzoeken. Dit onderzoek zal na de zomervakantie plaatsvinden. Eerst zullen diverse instanties en personen worden benaderd of zij in de kinderopvang een rol kunnen spelen. Zodra er meer bekend is zal ik in de Nieuwsbrief weer verslag doen.

Tot slot vroeg Suzan de With of ik in de Nieuwsbrief een oproep wilde doen aan de inwoners van Zalk wie er eventueel in de kinderopvang Zalk zou willen werken. Dat zou het probleem al flink makkelijker oplosbaar maken.
Graag horen wij van u, je kunt een bericht doen naar 1 van de bestuursleden van Dorpsbelangen Zalk en Dorpshuis “An de Steege”. Of een mail sturen naar dorpsbelangzalk@gmail.com

 

Namens Dorpsbelangen en het bestuur van het MFD,
Ray Haze