Het lieslaarzenpad…..?!

De IJssel gaat buiten zijn oevers deze dagen en de picknickbank is van de IJssel naar de winterstalling. Het pad is veranderd naar een Lieslaarzenpad!
De hoogwatergolf passeert ons gebied. Je kunt dit mooi volgen op https://waterinfo.nl.

Na het zakken van het water, zal er een vervolg gegeven worden aan de aanleg van het resterende deel van het Laarzenpad.
De gemeente Kampen is overeenkomen met een “kleine” verkaveling met de aangrenzende agrariërs. Verder zal er rond het oude erf( fam van gelder) een heining geplaatst worden en een uitbreiding komen met paaltjes en 2 klaphekjes. Tot slot kan dan de flyer compleet worden gemaakt en deze is dan ook opnieuw beschikbaar.