Groen werkzaamheden door vrijwilligers

Het groenproject in Zalk draait inmiddels al weer twee jaar naar volle tevredenheid.

Jaarlijks levert ons het project een bedrag op van € 9500,- voor Dorpshuis An de Steege. Eind januari en eind juni wordt er een bedrag gestort van € 4750,-.
De kosten van de brandstof, aanschaf van gereedschap en onderhoud aan de machines dienen ook van dit bedrag betaald te worden.

In het begin was er vanaf de kant van de gemeente nogal wat twijfel rondom dit project en de uitvoering ervan, maar nu, twee jaar later mogen wij constateren dat het project prima loopt.

Er is een goed contact met de gemeente Kampen. Twee keer per jaar zitten wij met de Gemeente aan tafel om te evalueren en eventuele op- en aanmerkingen door te geven.
Omdat dit project een pilot was die twee jaar liep, is ons op 25 september meegedeeld dat de overeenkomst met vijf jaar wordt verlengd. Binnenkort zal de nieuwe overeenkomst getekend worden.

In totaal doen er circa 30 vrijwilligers mee aan dit project. Wij maaien het gras op diverse locaties in het dorp en schoffelen in het gemeentelijk groen. Ook worden de hondenpoepzakjes opgehangen en de vuilnisbakken geledigd.
Een, in onze ogen, belangrijk project is het onderhoud op en rond het kerkhof. Wij ontvangen hier veel complimenten over, niet alleen van dorpsbewoners maar ook van bezoekers buiten ons dorp.

Op verzoek van de inwoners van ons dorp is aan de Gemeente gevraagd om bladvangers te plaatsen in ons dorp waar blad in opgevangen kan worden. Het is géén gemeentelijk beleid om hier in te voorzien maar omdat wij zelf het onderhoud in ons dorp uitvoeren en er op toezien dat de bladvangers alleen gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn, namelijk het verzamelen van gevallen bladeren (géén takken of ander afval), heeft de Gemeente ons een aantal hekwerken ter beschikking gesteld.

Halverwege de Broeksteeg staat er één en op het Kerkplein is er één geplaatst en ook in de linker opslag tegenover het MFD kan blad gedeponeerd worden.

Binnenkort hopen wij de technische ruimte in het dorpshuis in te gaan richten met een zitje en een koffieautomaat. Ook zal er gereedschap komen te staan/hangen. Vanuit die locatie willen wij gezamenlijk projecten aan gaan pakken.

Natuurlijk kunnen wij altijd nieuwe mensen gebruiken die zich in willen zetten om ons dorp keurig en verzorgt er uit te willen laten zien. Meld je aan bij Johan.

Voor vragen en/of  opmerkingen kan men zich wenden tot projectleider Johan Boeve, te bereiken op 06-20251285 of ho_nibo@hetnet.nl