Goed nieuws van de Coöperatie Duurzaam Zalk (in oprichting)

In maart hebben wij u al in een extra editie van de Nieuwsbrief laten weten dat we bezig zijn met de oprichting van de Coöperatie Duurzaam Zalk. Er moest eerst nog duidelijkheid komen over enkele onzekerheden. Dat duurde helaas langer dan we hoopten. Het betrof bijvoorbeeld de subsidie die wij aangevraagd hadden bij de provincie Overijssel om de oprichting van de coöperatie mede mee te financieren. Deze subsidieaanvraag is inmiddels goedgekeurd. Ook waren er vragen over de geschiktheid van de constructie van het dak van het MFD voor het installeren van zonnepanelen. Maar ondertussen hebben we ook te horen gekregen dat de constructie van het dak sterk genoeg is. We kunnen dus nu als werkgroep Duurzaam Zalk een voorlichtingsavond organiseren waarin we onze plannen aan de inwoners van Zalk zullen presenteren.

Deze voorlichtingsavond vindt plaats in het MFD op maandag 3 juni om 19.30 uur. We willen u dan graag vertellen hoe u, door middel van het kopen van zonnepanelen/certificaten, lid kunt worden van de Coöperatie Duurzaam Zalk. Ook zullen we ingaan op hoeveel deze zonnepanelen per jaar aan elektriciteit opwekken, wat de prijs per zonnepaneel is, wat er gebeurt als u verhuist, hoe lang u kunt profiteren van deze zonnepanelen, of u zelf ook kunt zien hoeveel uw zonnepanelen opwekken, hoe lang de terugverdientijd is en nog veel meer.

Wanneer is dit een ideale optie?

  • Mocht u een rieten dak hebben
  • Een dak hebben dat niet in de juiste richting ligt
  • Het niet mooi vinden om zonnepanelen op het eigen dak te hebben
  • Er tegenop zien dit allemaal zelf te moeten regelen

Bijkomend voordeel is dat we als coöperatie een afspraak voor 15 jaar met de Belastingdienst maken. Daarmee is uw rendement beter gegarandeerd dan bij de salderingsregeling van zonnepanelen op uw eigen dak. Deze saldering wordt namelijk na 2023 afgebouwd.

Op deze voorlichtingsavond kunt u zich al (vrijblijvend) aanmelden voor het aankopen van een aantal certificaten/zonnepanelen. Handig is om al te weten wat u zelf jaarlijks aan elektriciteit verbruikt. Advies is om dan voor 80% aan zonnepanelen te kopen. Een zonnepaneel levert ongeveer 260 kWh per jaar op. Stel dat u 2400 kWh per jaar verbruikt, dan is 80% daarvan 2100 kWh. Het is dan verstandig om 8 zonnepanelen/certificaten (8 x 260 kWh=2080 kWh) te kopen.

Hopelijk kunnen we rekenen op heel veel belangstelling voor dit mooie duurzame initiatief.

Vriendelijke groeten,

Werkgroep Duurzaam Zalk

André Blankvoort, Ray Haze, Hero Klinker, Jamie Lewis, Mischa Thiele

Contact: duurzaamzalk@gmail.com