Gemeentenieuws in de maand maart

Vanuit het spreekuur en het overleg met de gemeente lopen een aantal zaken, zoals:

  1. Ondergrondse containers, nav het inloopbijeenkomst op 20 maart volgt vanuit de gemeente een vervolgbericht naar elke inwoner van Zalk.
  2. Smiley borden, de borden komen in ons dorp om aandacht te vragen voor de snelheid in ons dorp. Indien de snelheid te hoog blijft, worden verdere snelheidsbeperkende maatregelen in overweging genomen.
  3. Bordje verbod parkeren bij de begraafplaats zal geplaatst worden, door de gemeente.
  4. Bereikbaarheid mobiele telefonie; de vraag staat uit bij de KPN.
  5. Per 1 april start de nieuwe wijkagent,  opvolger van Jan Veenstra.

Volgende spreekuur, woensdag 11 april van 11-12 uur.