Diefstal Informatiepaal Laarzenpad.

Het Laarzenpad van Zalk wordt vanwege de schoonheid van deze route door veel inwoners en mensen van buiten Zalk gelopen. Om deze route goed te bewegwijzeren zijn er op diverse plaatsen kleine paaltjes neergezet. Ook zijn er grote palen neergezet met informatieborden erop. Dit, om ervoor te zorgen dat de wandelaars ook weten wat er wel en wat er niet is toegestaan is op het Laarzenpad.

Vorig jaar is op deze route aan de Brinkweg ter hoogte van het schelpenpad een klein paaltje uit de grond gehaald en meegenomen. Helaas is deze nooit meer teruggevonden. Inmiddels is er uiteraard een nieuw paaltje voor teruggezet. Afgelopen weekend ontdekte één van de leden van Dorpsbelangen dat er vlakbij het voetveer nu een grote paal met informatiebord erop verdwenen is. Ongeveer een maand geleden was van deze paal al het “Verboden voor honden-bord” eraf gehaald. Nu is dus de hele paal met het metalen bord met Zalk logo gestolen. Zie foto hieronder.

Uiteraard gaat Dorpsbelangen aangifte doen van deze diefstal. Maar ook willen wij de inwoners van Zalk vragen of zij iets gezien of gehoord hebben van deze diefstal. Mocht dat zo zijn, dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden bij één van de leden van Dorpsbelangen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens Dorpsbelangen,

Ray Haze