CPO Zalk woningbouw gaat van start!

Dat CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) een leuke vorm is om gezamenlijk aan de slag te gaan is gebleken op de laatste informatieavond op 25 juni jl. Tijdens deze avond heeft een aantal jongeren uit Loo (Bathmen) verteld hoe zij het CPO proces hebben ervaren. De heer H. ten Have heeft als begeleider deze jongeren bij gestaan. Hij vertelde een inspirerend verhaal vanuit zijn rol, waarbij ook de ervaring werd gedeeld ten opzichte van de gemeente en de Provincie. Het heeft in Loo lang geduurd voordat de jongeren konden bouwen. Er werd kritisch gekeken naar de rol van de gemeente en wat we hiervan kunnen leren met elkaar.

De informatieavond heeft een aantal nieuwe geïnteresseerden in het CPO project opgeleverd. Op deze avond is herhaald dat de CPO niet uitsluitend voor jongeren is, maar dat ook anderen zich kunnen aanmelden.
Aanmelden voor dit project kan nog steeds en blijft ook mogelijk gedurende het hele proces.
Het aanmeldformulier CPO Zalk is beschikbaar via de website van Dorpsbelangen Zalk. U kunt op het formulier aangeven naar welke prijsklasse uw interesse uitgaat.
Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd via email: info@kampen.nl

Het CPO project gaat nu van start. De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 18 juli a.s. om 19.30u in MFD An de Steege, Broeksteeg in Zalk.  Deze bijeenkomst is bestemd voor iedereen die zich heeft aangemeld voor deelname aan het project CPO Zalk. Naast kennismaking worden de eerste stappen gezet voor het oprichten van de groep.