Buurt aan Zet

Binnen de gemeente Kampen kun je als straat  en/of groep buurtbewoners, buren initiatieven voor dragen. Zie ook de site van de gemeente Kampen.
Onlangs is een buren-initiatief ingediend bij de gemeente en dit voorstel is akkoord bevonden.

In de Burgemeester van Vleutenstraat is ter hoogte van “het paardenweidje” een nieuw hekwerk gerealiseerd, nieuw gras ingezaaid (een kruidenrijk-gras mengsel) en een meidoorn haag gepland. Deze haag is een bekende haagsoort in de IJsseldelta en zorgt voor een natuurlijke afrastering en een toekomstige “scharrel”plek voor vogels. Tevens wordt er nog een houten landschapshek geplaatst.

Heb je een leuk plan, kom met de ideeën en maak dit bespreekbaar!