Bezoek ambtenaren en raadsleden aan Zalk.

Dinsdagochtend 3 oktober hebben zo’n 30 ambtenaren en 2 raadsleden van de gemeente Kampen, onder begeleiding van onze wijkverbinder Heidi Nieuwenhuis, een bezoek gebracht aan Zalk. De reden van dit bezoek was meer zicht te krijgen op wat er zich in de kernen van Kampen allemaal afspeelt. Dit in het kader van: Op Safari in Zalk. Zij werden ontvangen door leden van de besturen van het Dorpshuis en Dorpsbelangen Zalk.

Na de ontvangst hebben we onze gasten een PowerPoint laten zien over wat er allemaal in Zalk aan (vrijwilligers-) werk wordt gedaan, wat we bereikt hebben en waar we dan soms tegenaan lopen. En natuurlijk ook het verhaal over het behalen van de eerste prijs bij de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs en het zilver bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.
Bram Eerkes heeft uitleg gegeven over de grote verduurzamingsoperatie die momenteel plaatsvindt in ons Dorpshuis. Henk Schoonhoven heeft iets verteld over het (blunder-) bos met de Siberische iepen en het verwijderen van jonge wilgen en populieren in de Zalkerwaard door vrijwilligers uit Zalk. Dit om ruimte aan de rivier te geven en ook om zo bijzondere planten in de Zalkerwaard te beschermen. Johan Boeve heeft uitleg gegeven over het onderhoud van het openbare groen door de Groenploeg in Zalk.  En Anne Boom heeft verslag gedaan over het verloop van het CPO-traject en de problemen die we hierbij ondervinden.

Vervolgens een wandeltocht door Zalk gemaakt, waar wij één erf voor het CPO-traject hebben bekeken. Tot slot nog een bezoek aan molen De Valk, waar de molenaars uitleg gaven over de werking van de molen en sommige bezoekers nog inkopen hebben gedaan.
Eenmaal terug, wachtte een heerlijke lunch en is er volop nagepraat. Uiteraard is deze lunch weer klaargemaakt en geserveerd door vrijwilligers.

We kijken terug op een geslaagd bezoek, waarin we ook het accent hebben gelegd op het feit dat we elkaar hard nodig hebben. Dank aan allen die aan dit bezoek hebben bijgedragen.

Namens besturen Dorpshuis en Dorpsbelangen,

Ray Haze