Asbest verwijderen? laatste oproep…

Asbestdak verboden vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Bij woningen komen deze daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd zijn voor 1994. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van deze asbest ligt bij de eigenaars zelf. Zie ook de site over asbest.

In november en januari hebben we als dorpsbelangen een oproep gedaan om te inventariseren wie belangstelling heeft. Via deze oproep kwamen 6 reacties, tot 1 april is er nog de gelegenheid tot aanmelden:

1. Om hoeveel m2 het gaat?

2. Meld je aan als belangstellenden? want het kan 15 tot 20 procent goedkoper zijn om je asbestdaken samen met je buren (of straat) te laten laat verwijderen. Je kunt dan namelijk groepskorting bedingen. Om dat te regelen met je elkaa,r kan je beter op tijd beginnen! Meld je alsnog aan via het mailadres van dorpsbelangen voor 1 april 2018, dorpsbelangzalk@gmail.com.