Werkgroep Zalk helpt Oekraïne

De werkgroep Zalk helpt Oekraïne is bereikbaar via zalkhelpt@gmail.com en de brievenbus van het mfd.

De werkgroepleden hebben de onderwerpen verdeeld waarvoor ze aanspreekpunt zijn. De bezetting is zoveel mogelijk dubbel, zodat taken samen kunnen worden opgepakt.

Onderwerp Aanspreekpunt
Activiteiten voor kinderen Marjolijn Blok
Communicatie Gerbrig Filius (Margreet van der Weerd tijdelijk afwezig)
Contactpersoon gemeente Kampen Alice van Ittersum
Contactpersoon werkgroep IJsselmuiden Alice van Ittersum
Coördinatie gasten en buddies Suzan de Weerd en Jolanda Schoonhoven
Coördinatie materialen inrichting (Margreet van der Weerd tijdelijk afwezig)
Coördinatie vrijwilligers Jolanda Schoonhoven en Suzan de Weerd
Financiën Marjolijn Blok
Huisvesting en logistiek Bram Eerkes (Paul Verberne in de commissie)
Onderwijs en inschrijving bij gemeente Tella van der Weerd en Marieke de Jong
Pastoraat Suzan de Weerd
Secretaris Marieke de Jong
Taallessen Annette de Boer en Marieke de Jong (Gerbrig Filius als invaller)
Vervoer Tella van der Weerd
Vrijwilligers Jolanda Schoonhoven en Suzan de Weerd
Werk Commissie: Paul Verberne en Marieke de Jong
Zorg (medisch, psychosociaal) Suzan de Weerd en Jolanda Schoonhoven