Samenwerking met Hulp4Oekraïne

De werkgroep Zalk helpt Oekraïne werkt samen met de werkgroep Hulp4Oekraïne uit IJsselmuiden. Dit is een interkerkelijke groep vrijwilligers die noodopvang bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. De werkgroep werkt nauw samen met werkgroepen van andere kerken in IJsselmuiden en Kampen. Ook de werkgroep in IJsselmuiden heeft een rekeningnummer openstaan voor giften via de diaconie van de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden, onder vermelding van ‘Gift Hulp4Oekraine’ (eveneens aftrekbaar van de belasting door de ANBI-status van de diaconie). Het rekeningnummer van de werkgroep in IJsselmuiden is: NL06 RABO 0159 1059 43 (RSIN: 824105503).