Vereniging Dorpsbelangen Zalk

Het doel van Dorpsbelangen Zalk is de bevordering van het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van het dorp Zalk en directe omgeving. De activiteiten en doelstellingen van Dorpsbelangen Zalk staan beschreven in het Dorpsplan.  Het Dorpsplan bevat de volgende aandachtsgebieden:

• Leefbaarheid
• Verkeersveiligheid
• Wonen in Zalk
• Sociaal/cultureel
• Recreatie
• Natuur & Milieu

Als u een onderwerp of probleem hebt dat past binnen de doelstellingen van de statuten neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Informatie vanuit Dorpsbelangen kunt u vinden op de website. Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief? Klik dan hier.

Aanmelden:
Nog geen lid van dorpsbelangen Zalk? Meld u aan bij de penningmeester of secretaris of neem hier contact op via de website. De contributie bedraagt 5 euro/jaar per gezin. Om u aan te melden als lid kunt u ook volstaan met het overmaken van de contributie op bankrekening nummer NL18 RABO 0325 72 65 07 o.v.v. uw naam en adres.

Bestuur:
Voorzitter: Ray Haze
Secretaris: Anne Westrik-Boom
Penningmeester: Ferdinand Boom
Algemeen bestuursleden: Henk Schoonhoven, Hero Klinker, Inge den Otter en Lynette van Rooijen

Vertegenwoordigers jeugd Zalk: Annemarie van Gelder en Sophie van Ittersum

Email: dorpsbelangzalk@gmail.com