Zwemmen in de IJssel

De lente is begonnen en dat betekent, als de temperatuur gaat stijgen , er ook weer gezwommen gaat worden in de IJssel. Aan de Zalker zijde gebeurt dit op de strandjes links en rechts van de steiger van de veerpont.

Zwemmen in de rivier is verboden volgens het besluit van Rijkswaterstaat. Dit besluit is genomen in verband met de sterke stroming en het drukke scheepvaartverkeer.

Toch wordt recreëren en zwemmen vanaf beide strandjes gedoogd. Middels dit schrijven willen we u toch op een aantal belangrijke zaken attenderen, te weten:

Als je gaat zwemmen ga dan niet te ver naar het midden van de rivier om te voorkomen dat de stroming je meezuigt. Er zijn twee stromingen n.l. de bovenstroom (die je kunt zien) en de onderstroom (die je niet ziet). Zorg ervoor dat je niet voorbij de groene boeien gaat. Grote en snelle schepen geven een enorme zuigkracht tijdens het voorbij varen.

Zwemmen voor de aanlegsteiger en het er af duiken is absoluut niet toegestaan. Enerzijds dat dit gevaarlijke situaties oplevert tijdens het aanvaren en afmeren van de pont, anderzijds dat je met duiken hoofd – en nekletsel kunt oplopen.

De ervaring heeft ons geleerd dat op zomerse dagen er veel vanaf de aanlegsteiger gedoken – en gezwommen wordt door met name jeugd van ca. 10 – 14 jaar. Dit heeft al veel irritatie van de veerpontschippers en onveilige situaties opgeleverd. Het spreekt voor zich dat dit voor stichting Philadelphia (die het beheer heeft over de veerpont) onacceptabel is. Daarom doen wij bij deze een oproep aan de jeugd om zich aan bovenstaande punten te houden om zodoende een veilige situatie voor eenieder te creëren. Ook verzoeken wij de ouders erop toe te zien dat hun kinderen zich hieraan houden.

Dan is er nog de kwestie aan de ’s-Heerenbroek kant. Het gaat om het aan en afmeren van de plezier vaart. De botenhelling mag gebruikt worden, maar zorg niet voor hinder voor de pont. Vaar rustig naar de overkant. Ook is het verboden om hinderlijke golfslag te maken. Zorg ervoor dat het pontje geen hinder ervaart van jullie als pleziervaart. Wil je toch graag harder varen of waterskiën? Zorg dan dat je dit doet richting Kampen en niet voor en langs het pontje.

Laten we met rekening houden met elkaar en zorgen dat we geen gevaarlijke situaties creëren.

Wij rekenen op jullie – en uw medewerking!

Namens het Theehuis Zalkerveer/Stichting Philadelphia, Buurtvereniging ’s Heerenbroek en Dorpsbelangen Zalk (Lucas Frijlink en Hirja van Egteren).